Festivalen ble arrangert i Oppdal 24. - 26. juni i Oppdal sentrum og er et samarbeid mellom COOP Mega, Quality Skifer Hotel, Oppdalsmuseet, Smak & Behag, Sparebank1 SMN, Vangslia Drift og bondeorganisasjonene i Oppdal og Rennebu, samt lokalavisa Opdalingen. Nytt av året var at bønder i kjeledress fra Oppdal og Rennebu serverte gratis frokost på lørdag formiddag. I de to timene det foregikk var det stinn brakke. Heldigvis for oss bønder regnet det den dagen så fokuset var fullt og helt på frokostserveringa, sier Kristine Ek Brattset.

Her ble det bl.a. servert lokale egg fra Høne Pøne, brød fra Bakeriet Sprø og noe som var veldig populært var melk rett fra kua.

Ola Borten Moe var gjest og deltok i en liten landbruksdebatt med leder i Oppdal Bondelag Kari Toftaker. Borten Moe snakka varmt om lokalmat, men var bevisst på at vi ikke må glemme volumproduksjonen som bærer landbruket. Han snakka om muligheter for Fjellandbruket og jordvern. Vi må vise mer respekt for bonden og dyrka marka han har dyrka opp i generasjoner med spett og øks og ikke knipse det bort i et pennestrøk for å bygge den ned sa han.

Kari ønsket seg mer lokal videreforedling av produkter, og mer nydyrking. Og dagens budskap fra Kari som høstet applaus i teltet var framsnakk naboen, handle lokalt og vær stolt bonde.

Våre to representanter fra rekruteringsnettverket Bonde Så Klart (Solveig Løwø Kvam, Rennebu og Martin B. Hindseth, Oppdal) fikk presentert seg for Borten Moe. Mange unge vil inn i næringa, og nettverk er viktig.

Tekst og foto: Kristine Ek Brattset