Politisk forståelse for situasjonen og politisk vilje til å prioritere landbruket i jordbruksforhandlingene blir helt avgjørende. Trøndelag Bondelag har derfor arbeidet bredt politisk i de siste ukene for å ha skape slik forståelse og støtte. Vi konkluderer med at landbruket har stor politisk støtte i fylket når det gjelder behovet for ekstraordinære tiltak og en langsiktig satsing på norsk matproduksjon. 

Trøndelag Bondelag har etter at årsmøtet vedtok fylkesbondelagets innspillet til Norges Bondelag, sendt innspillsdokumentet til alle de politiske partiene i fylket. Dette omfatter fylkestingspolitikere, fylkesstyrene i partiene og partienes Stortingspolitikere fra Trøndelag. Trøndelag Bondelag bad også om møte med partiene, og fikk svært god respons på forespørselen.

Kortversjonen av hovedkravene til Trøndelag Bondelag for årets jordbruksforhandlinger finner du her.

Vi har i dag gjennomført møte med de siste politikerne, og har da hatt gode samtaler med alle partiene i fylket sier Petter Harald som med seg på gjennomføring av møtene har hatt nestleder Annette Brede, Gunnar Alstad og seniorrådgiver Pål-Krister V Langlid.

Vi har hatt møter med: AP, SP, SV, Rødt, Krf, Venstre, Høyre, Frp og MDG. Vi har fokusert på den alvorlige kostnadssituasjonen, behovet for ekstraordinær kostnadskompensasjon i år og hovedkravene fra Trøndelag Bondelag til forhandlingene for 2023.

AU i Trøndelag Bondelag har til sammen møtt 56 fylkes- og stortingspolitikere fra Trøndelag! Vi opplevde stor interesse for situasjonen, og fikk også gode diskusjoner om hva som er nødvendige grep for å berge lønnsomheten i norsk matproduksjon. Vi har også henstilt om at alle politikere og partier presser på for at alvoret og viljen også skal være tilstrekkelig til stede i Regjering og Storting.

Vi takker våre trøndelagspolitikere for gode møter, og ønsker alle lykke til med de kommende forhandlingene. Både bønder og resten av samfunnet er avhengige av å lykkes med å lande langsiktige trygge rammer for egen matproduksjon!

AU (arbeidsutvalget til fylkesstyret) i Trøndelag Bondelag er fylkesleder Petter Harald Kimo, nestleder Annette Brede og styremedlem Gunnar Alstad.