Først hadde vi et møte med ordfører Ståle Vaag, hvor vi hovedsaklig tok opp jordbruksforhandlinger og valget til høsten. Vaag hører til Arbeiderpartiet og skal avgårde på landsmøtet til AP som observatør. Her lovet han å jobbe for landbrukets sak.

 

Vi hadde også økt matproduksjon som tema. Melkeproduksjonen er i skuddet i Hemne og fra 2011 til 2012 økte totalproduksjonen med 4 prosent og ligger i dag på ca 5,6 millioner liter. For kjøtt er derimot utviklingen negativ.

Hemne har nesten 100% oppsluttning til Nortura og deres tilførselsstatistikk viser at i 2006 ble det levert 535 tonn kjøtt fra Hemne, mens det i 2012 lå på 440 tonn. En nedgang på nesten 100 tonn og ca 17% på 6 år. Dette er veldig dramatisk og Vaag er helt enig i at trenden må snus. Vi så derfor litt på mulighetene for økt produksjon og spesielt på arealbruk.

Kyrksæterøra sentrum vil i tiden som kommer vokse og det blir viktig for Bondelaget at mest mulig dyrkajord blir spart, spesielt den jorda med best kvalitet. Hemne har store muligheter for å dyrke mer jord, dersom økonomien i dette blir bedre.
 
Deretter var vi innom Felleskjøpet Hemne hvor de ansatte fikk hver sin t-skjorte og brosjyrer. Dette er gode representanter for landbruket!
 
 

Til slutt var vi innom jordbrukssjef Sigmund Nakken. Sigmund er til god hjelp for mange bønder, og er veldig dyktig til å tale bøndenes sak. Derfor er han en god bondevenn.
 
Hemne Bondelag har planer om flere utnevnelser til neste uke.
 
Vi hadde også ett oppslag i lokalavisa Søvesten 4. april om hjorteviltforvaltning. Kommunestyret skal i løpet av våren 2013 behandle hjortekvotene og bondelaget mener at stammen i dag er alt for stor og koster landbruket mye både av penger og frustrasjon. Vi har derfor prøvd å tydeliggjort at dersom vi skal ha en så stor stamme som i dag vil det gå utover landbruket og lokal verdiskaping.
 
Mvh
Knut Johan Singstad
Lian Gård
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 97 97 48 30