Fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) er selv kåkaill fra Oppdal og var ikke tvil om at han var bonde. Fylkestingsrepresentant fra Olav G Huseby (Ap) fra Meldal ment at han definitivt var en bondevenn.

Fylkespoltikerne Randi Reese (SV), Karin K. Bjørkhaug (Krf) og Lill Harriet Sandaune (Frp) fikk noe ulike betegnelser etter testen, men var fornøyd med resultatet.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er deltidsbonde i Melhus. Han var ikke i tvil i testen og titulerte seg som bonde, mens direktør for Regional utvikling Karen Espelund helt klart var en bondevenn.