I Trøndelag Bondelags vervekonkurranse lovet vi lokallaget med størst prosentvis vekst en premie på 5000 kroner.

I år går premien til Lønset Bondelag som hadde en prosentvis vekst på 8,51 %!

GRATULERER TIL LØNSET BONDELAG OG GODT JOBBA!! ??

Audhild Slapgård er personen i fylket som har vervet flest medlemmer, faktisk hele 5 stykker og får også tilsendt vervepremie fra fylkeskontoret.

GRATULERER TIL AUDHILD OG GODT JOBBA!! ??

Her ser dere vervevideoen til Arne Ivar Ness i verveutvalget vårt, som gikk bokstavelig inn i jakta etter medlemmer:

https://fb.watch/hxx8m1kcug/