-Hver kornbonde vil tape omkring 8.200 kroner i tilskudd på Listhaug sitt forslag om omlegging av tilskuddssatsene for korn i Trøndelag - påpeker Rosmo - og dette skjer i periode med meget presset kornøkonomi der inntektene i kornproduksjon pr årsverk ligger lavest av alle produksjoner i landbruket. Jeg frykter at vi med dette politiske grepet fra statsråd Listhaug får redusert kornproduksjon i Trøndelag og en økning av importen -

- Regjeringen har med dette grepet gått i motsatt retning av målet om økt matproduksjon - sier Rosmo - marginale kornarealer vil bli ulønnsomme og gå ut av drift. Kornproduksjon i Trøndelag skjer mange steder helt i ytterkanten av det området som er klimatisk gunstig og jeg frykter at relativt store arealver vil gå ut av produksjon. Økningen i kornpris på 5 øre pr kg vil ikke kompensere for nedgang i tilskudd i de marginale kornområdene eller til og med for gjennomsnittbruket i de mer sentrale områdene.-

- Det er meget spesielt at en landbruksminister på denne måten legger opp til at noen grupper bønder skal gå ned i inntekt - avslutter Rosmo.