Det blir kjempespennede å se hva vi får til, sier leder i Midtnorsk Samarbeidsråd, Lars Morten Rosmo. Tanken bak arrangementet er å få samlet møter og kurs i landbruket på samme sted, og at programmet og opplegget blir så interessant og spennende at mange vil delta og får positivt påfyll, sier han.

Tidligere har vi hatt Landbrukshelga i Trøndelag, men den tok aldri helt av her, sier prosjektleder for Levende Landbruk, Tove Berre fra studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske. Nå har vi muligheten til å skape en ny og sprek arena for kurs og møter i landbruket – dette blir råspennende, sier hun.

12. og 13. november i år skjer det. 12. november er felles temakonferanse for tillitsvalgte i alle organisasjonene og ”vanlige bønder”.  Her får vi en landbrukspolitisk debatt med Lars Petter Bartnes, Knut Storberget og Ingunn Foss godt plassert i en sofa. Vi får satt norsk matproduksjon i et globalt perspektiv. Det skal Yngve Ekeren fra Aftenposten, Margrethe Øver land fra Foods of Norway og Harald Volden fra TINE hjelpe oss med. Før middag og dans skal vi få møte Årets Unge Bonde, Tor Jakob Solberg. Vi har satt sammen et program for den første dagen som vi tror er knakende godt, sier leder for styringsgruppa og programkomiteen, Inge Martin Karslvik. Vi håper mange velger å delta begge dagene. Åsmund Nordstoga er konferansier for den første dagen og under middagen. Vi er veldig fornøyd med at han kommer, sier Inge Martin.Inge Martin Karlsvik og Lars Morten Rosmo.

Som ”vanlig bonde” kan du velge ”pakker”, sier Tove Berre. Du kan velge temakonferansen dag en og et fagkurs dag to. Som tillitsvalgt i organisasjonene TINE, Felleskjøpet Agri, Nortura og Bondelaget deltar du på ledermøtene dag to. Sør-Trøndelag Bondelag legger opp til kurs for resten av lokallagsstyret dag to, og håper mange deltar. Det er tre fagkurs å velge mellom på dag to, sier Tove. Det er introduksjonskurs i Inn på tunet, introduksjonskurs byggherre i landbruket og eierskiftekurs. Du kan velge bare å delta på et av disse kursene også hvis du ikke er interessert i hele ”pakken”. Her er valgmuligheter, sier Tove.

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, er også engasjert i arrangementet og lover at det felles ledermøtet for bondelagene for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag blir spennende og godt. Vi jobber intenst for å få på plass et bra program, sier Asbjørn.

Går årets Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse veldig bra og dette er noe som slår an hos bønder, framtidige bønder og andre med interesse for landbruk, er dette et arrangement som kan gjentas med jevne mellomrom, sier leder i Midtnorsk Samarbeidsråd, Lars Morten Rosmo. Det er viktig med gode møteplasser i landbruket som gir rom for både fag, landbrukspolitikk og sosialt samvær sier Rosmo. Hvis vi samler aktiviteter under ett felles arrangement, er det kanskje lettere for bonden å prioritere og delta enn om alle organisasjonene skal ha hver sine arrangement. Vi må søke å finne gode og effektive løsninger når det gjelder møteplasser for bonden, unge bønder, kvinner i landbruket og framtidige bønder, avslutter Rosmo og ønsker alle velkommen til Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse 12. og 13. november 2015.  

 

Program med oversikt over hele Levende Landbruk finner du her.

Program til ledermøte i bondelaget finner du her.

Program til kurs for lokalt tillitsvalgte i bondelaget finner du her.

Program for introduksjonskurs Inn på tunet finner du her.

Påmelding til Levende Landbruk gjør du her.

NB - deltagere på ledermøtene til organisasjonene har fått beskjed om påmelding via egen organisasjon og skal ikke bruke påmeldingslinken. Det samme gjelder deltagere fra Sør-Trøndelag Bondelag sine lokallag på kurs for lokalt tillitsvalgte. De melder seg på via fylkeskontoret. Sør-Trøndelag Bondelag betaler også deltageravgift for deltagere fra lokallagsstyrene i eget fylke. Påmeldingsfristen her er senest 10. oktober.