Det er dere som er ryggraden!

Lokallagene ble oppfordret til å stille spørsmål, alle typer spørsmål. 

- Deres meninger er er viktige og danner grunnlaget for arbeidet framover. For tross alt er det dere som er ryggraden i Bondelaget, innledet en engasjert fylkesleder Kari Åker.

Engasjement fra grasrota skaper tiltro i næringa, og gir også rom for samhandling.

- Les næringspolitisk program, bruk hjemmesidene til Norges Bondelag - følg med og les de dokumentene som kommer, oppfordret hun videre. 

Vi skulle ha sett hverandre i øya

Første nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming skulle gjerne sett at vi kunne møttes fysisk denne dagen, men tok utfordringene om digitalt innlegg på strak arm. 

- Det har skjedd mye i matforsyningssystemene dette året, og hvordan vi kan drive samfunnet videre. Også jordrbruket er en del av den samfunnskritiske virksomheten. 

- Korona har helt enkelt forandret verden.

Han trakk fram hvor vesentlig selvforsyningen er, fokus på norsk arbeidskraft og muligheten til å være selvberget. 

Er så mye mer

Om det er noe pandemien har vist oss, så er det at vi i Bondelaget og den norske bonden står for så mye mer. Vi jobber i stor grad for å øke norskandel i både mat og fôr, men også reduksjon av klimagassutslipp, velferdsordninger, lønnsomhet i jordbruket, økt verdiskaping i alle landbruksdistrikt. Vi er også opptatt av å styrke båndene mellom bonde og forbruker. 

Gylden mulighet til å tette noe av inntektsgapet

Styremedlem i Trøndelag Bondelag og melkebonde Bjørnar Schei var tydelig på at dette året må være året for å kunne tett noe av inntektsgapet i bondens økonomi. 

- Tiden er moden for å gjøre noe med prisutjevningen på melk, påpekte Bjørnar. Han fulgte opp med et spørsmål om hvor mye trykk Norges Bondelag tenker å legge på dette i Jordbruksforhandlingene 2021. 

Brukereid, brukerstyrt og brukernytte

- Dette er samvirke. Nils Asle Dolmset var klar i sin tale når han snakket om grunnleggende prinsipper for samvirke. 

Ved hjelp av samvirke driver man aktivt med risikoreduserende tiltak. Det du produserer har alltid en kanal for salg. 

- De største utdfordringene for landbruket i dag henger sammen med redusert lønnsomhet, samvirke må få ha en rolle for å unngå dette. 

Nestleder i Trøndelag Bondelag, Erlend Fiskum takket Nils Asle for at vi har slik en samvirkefundamentalist med oss, og for et tydelig, godt innlegg.

Erlend la til at vi ikke må glemme verdien av samvirke, og hva som skulle skje oss dersom vi mistet samvirke. 

Kari Åker takker Nils Asle Dolmset for fint innlegg om samvirke

Dette opptar lokallagene

- Beiteproblematikk fra vilt, både gås og hjort

- Effektivisering

- Hvor stort melkevolum?

- Utfordringer med rein på innmark

- I hvilken grad man skal ta sikte på konfliktdempende eller konfliktskapende krav mot staten for å forbedre de økonomiske rammebetingelsene i neste års landrbuksoppgjør.

- Markedet styrer politikken: vi må påvirke hvermannsen, for å synliggjøre hvor urettferdig bondens lønnsforhold egentlig er. 

 

Video fra den fysiske samlingen på Scandic Hell, Stjørdal. 

 


Programmet 

  • Velkommen ved møteleder Karl Fredrik Okkenhaug
  • Innledning fra fylkesleder Kari Åker
  • Bjørn Gimming og NB om:

              Tidenes jordbruksforhandlinger 2021- er det mulig?

              Klimasmarte Trønderbønder viser vei- hvordan?

  • Spørsmål og svar
  • «Grunnleggende prinsipper for samvirket, utfordringsbildet og viktighet av et sterkt samvirke» ved Nils Asle Dolmset
  • Spørsmål og svar
  • Kort fra Rekrutteringsprosjektet ved prosjektleder Erica Hogstad Fjæran
  • Lokallagets time: lokallaga oppfordres til å komme med konkrete saker til møte.