Velkommen til landbrukspolitisk møte i Oppdal kulturhus tirsdag 16. februar fra kl. 12:00 – 14:30.

Leder i Norges Bondelag er hovedgjest. I tillegg inviterer vi politikere som deltar i en paneldebatt.

Tema for møtet er

  • Jordbruksoppgjøret 2016
  • Distriktspolitikk

 

Arrangementet er gratis for alle medlemmer.

Ikke – medlemmer betaler for bevertning ( lunsj og kaffe) ved ankomst.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding til kari.toftaker@oppdal.com innen fredag 12. februar kl. 12:00.

 

Velkommen!

 

På vegne av styret i Oppdal Bondelag

Kari Toftaker, leder

Tlf: 97 53 97 90