Imidlertid er det store variasjoner mellom produksjoner og landsdeler. De mindre korn-brukene kommer ut med negativ "inntekt", dvs at de taper på produksjon av korn, mens egg/korn og de største melkebrukene ligger best an. Størst inntektsnedgang har svinebrukene og de større kornbrukene hatt.

Les hele publikasjonen på sidene til Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning her