Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som leder i Norges Bondelag i fjor, og valgkomiteen innstiller på gjenvalgt. Kristin Ianssen (til venstre) har sagt nei til gjenvalg som 1. nestleder, mens Brita Skallerud er foreslått gjenvalgt som 2. nestleder.

Bartnes ble valgt til leder i 2014, og går dermed på sin tredje periode som leder for over 60.000 medlemmer i Norges Bondelag.

Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg som 1. nestleder, og styremedlem Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 8.-9. juni.

Mange gode kandidater

- Valgnemnda er svært fornøyd med at vi har fått mange forslag på gode kandidater til styret. Vi trenger ledere som er sterke på landbrukspolitikk og organisasjonsutvikling. Vi har lagt vekt på å finne personer som har bred kunnskap, tar initiativ, og som har engasjement, sier Elisabeth Irgens Hokstad, leder av valgnemnda.

Styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Han er nå innstilt som 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Vi takker Kristin Ianssen for stor innsats som 1. nestleder. Valgnemnda er glad for at Bjørn Gimming har takket ja til denne oppgaven. Mange av de internasjonale spørsmålene som blir viktige for bonden framover, handler om klima- og miljøspørsmål, og det er et fagområde Bjørn har jobbet mye og grundig med over lang tid, understreker Hokstad.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Brita Skallerud som 2. nestleder. – Brita Skallerud har lang erfaring i styret, og vil stå for verdifull kontinuitet i ledertrioen i tillegg til Bartnes, sier Hokstad.

Nye styremedlemmer

John Erik Johansen er innstilt som nytt styremedlem. Birte Usland fra Vest-Agder og John-Erik Johansen er innstilt som nye styremedlemmer. Arne Elias Østerås er innstilt som representanten fra Felleskjøpet.

- Birte Usland har lang erfaring i Bondelaget som fylkesleder og som 1.vara til styret siste året. John Erik Johansen har bakgrunn fra fylkesstyret i Nordland, og har et bredt politisk kontaktnett. Arne Elias Østerås har bred erfaring fra næringsliv, politikk og landbruk. Dette er engasjerte personer som har saker de brenner for, og som vil bidra inn i styret, avslutter Elisabeth Irgens Hokstad.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er foreslått som ny 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark som ny 2. vara og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms som 3. vara.

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Arne Magnus Aasen som ordfører. Bjarte Naterstad er foreslått som ny leder av valgnemnda for ett år.