Reidar Almås fra Norsk senter for bygdeforskning, har lansert ny bok - Omstart. Erlend Stabell Daling, advokat Norges Bondelag, kommer til Mære 22.april.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

Landbrukspolitisk møte på Mære landbruksskole 22. april 2016

Landbrukspolitisk omstart, eller mer av det gamle?

Sted: Mære landbruksskole, gymsalen

Tid:     fredag 22. april klokka 1000-1300

1000 - 1010         Velkommen v/ Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag

1010 - 1050         Omstart – hvorfor en ny landbrukspolitikk?
                            Reidar Almås, professor emeritus Norsk senter for bygdeforskning

1050 - 1130         Landbruket og den politiske økonomien – hva er mulighetsrommet?
                            Jostein Vik, seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning

1130 - 1200         Pause, enkel servering

1200 - 1240         Perspektiver på eiendomspolitikken i landbruket
                            Erlend Stabell Daling, advokat Norges Bondelag

1240 - 1250         Innlegg/appell; Framtidsbonden – hva trenger og ønsker hun?
                            Elev v/Mære landbruksskole

1250 - 1300         Oppsummering
                            Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag

Møteleder er Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole. Det åpnes for spørsmål underveis i programmet.

Vel møtt!