Norges Bondelag og Landkreditt står bak en ny HMS-pris som skal hedre en bonde eller en organisasjon som har løftet frem betydningen av å ivareta gårdens viktigste ressurs, nemlig bonden.  

Årets vinnere er Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole.  

Juryen har lagt vekt på at begge har utmerket seg med sitt opplæringstilbud i HMS og innføring av egen HMS-løype på Mære.  

Landbrukets HMS-pris skal gå til personer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Prisen gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse. I tillegg til heder, ære og annerkjennelse for prisvinnernes bidrag til HMS arbeidet, mottok vinnerne 50.000 kroner under årsmøtet til Norges Bondelag 12. juni.  

Viktig å forebygge  

– Bonden og bondens familie fortjener trygge omgivelser på gården, både som arbeidsplass og hjem. Vi må å redusere antall ulykker i landbruket, og HMS-arbeidet er sentralt og viktig. Derfor mener vi at de som er best på helse, - miljø og sikkerhet i landbruket fortjener en egen pris, sier Arthur Salte som er styremedlem i Norges Bondelag.  

Videre i juryens begrunnelse pekes det på at skolene er med på å løfte HMS som fagområde overfor morgendagens bønder, og også som en del av det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til bonden.  

– Det gjøres mye bra HMS arbeid rundt i norsk landbruk – men vi må og kan alltid bli bedre. Derfor der det så viktig å løfte opp og vise frem de gode tiltakene – til inspirasjon for oss alle. Årets vinnere er gode eksempler som viser vei ved å heve standardene for helse, miljø og sikkerhet. Deres arbeid bidrar til at kommende generasjoner kan bygge videre på et solid HMS-fundament sier styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt SA» 

Det vises også til at begge skolene sender et sterkt signal om betydningen av HMS i bondens arbeidshverdag og bidrar til god HMS-kultur med et godt kunnskapsgrunnlag til den kommende generasjonen. 

Fokuset på HMS i undervisninga er på plass fra første praksistime enten det er traktorkjøring, dyrestell, skogsutstyr eller det å ta vare på hverandre og være kjent med de farer og skader som kan oppstå. Riktige vernesko stilles det krav om både ved traktorkjøring, håndtering av redskaper, i husdyrproduksjonen og ved håndtering av hest. Kunnskapen og HMS og de grunnleggende og gode holdningene naturbrukselevene tar med seg videre om HMS er viktig for næringa.

 Trøndelag Bondelag gratulerer så mye!

Bildet er fra åpning av HMS-løype for traktorkjøring på Mære landbruksskole i 2022