Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram resultat og prognose for inntektsutviklingen i jordbruket som grunnlag for årets jordbruksforhandlinger.  

Grunnlagstallene viser at inntektsutviklingen i jordbruket hadde en negativ utvikling i perioden 2016 til 2019 for så å få en vesentlig forbedring i 2020.

  • Tall for 2020 gjenspeiler at det er balanse i flere markeder samtidig som bortfallet av grensehandelen har gitt økte markedsmuligheter. Det er positivt og viser at redusert grensehandel betyr muligheter for økt produksjon og positiv inntektsutvikling.  Det endrer ikke det faktum at svak inntektsutvikling i de foregående år har gitt en tøff økonomisk situasjon for flertallet av bøndene. Det tar vi med oss inn mot årets jordbruksoppgjør, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.  

Budsjettnemnda understreker at flere forhold, som tørken i 2018 og koronapandemien i 2020 og 2021, bidrar til mer usikre tall enn tidligere. Det gjør at inntektsutviklingen i jordbruket nå må vurderes over en lengre tidsperiode. Kommende forhandlinger er for 2022, og da er det forventet at markedssituasjonen er tilbake til normalen.

 

  • Vi vil fortsette å produsere mat på norske ressurser, over hele landet og sikre forbrukeren mest mulig norsk mat i butikkhyllene Tallene for driftsgranskningene viser at det meste av inntektsøkningen har kommet blant de største brukene, og det er derfor fortsatt behov for å gjøre strukturelle grep som gir små og mellomstore bruk levelige økonomiske vilkår.  Årets oppgjør må bidra til å gi bøndene et kraftig inntektsløft, sier Erlend Fiskum, nestleder i Trøndelag Bondelag, og legger til at inntektsgapet mellom bøndene og sammenlignbare grupper bare har økt de siste årene.   

 

Innenfor næringa er det forventet et jordbruksoppgjør som gir bøndene en reell inntektsvekst, og at inntektsgapet minskes i kroner og øre. Et gryende opprør på grasrota gjennom #bondeopprøret viser at bøndene ikke opplever noen form for økonomisk forbedring i næringa, og at kravet er å få en anstendig lønn for utført arbeid.

  • Vi har stor forståelse for at aktive bønder som føler dette på kroppen hver dag reagerer. Vår jobb er å ta med det klare budskapet som kom fra våre lokallag i deres uttalelse før årets jordbruksforhandlinger, og synspunkter fra #bondeopprøret inn til vårt forhandlingsutvalg som har fått ansvaret for å forhandle på vegne av næringa, sier Åker og Fiskum