Frank Røym holdt følgende innlegg:

- Jeg er sauebonde og ansvarlig for oppfølging av sau i Trøndelag i Sør-Trøndelag Bondelags styre. Slik som mange andre saueprodusenter opplever jeg omlegging av lammetilskuddet som entydig negativt for næringen. Hvor blir det av de 250 kr pr. lam som vi ikke får for leveranser i 2015 og 2016? Kanskje var det noe vi ikke forsto, men forsker Ola Flaten har gitt en grundig redegjørelse.

I Oppdal, Norges største sauekommune, er det meget kraftige reaksjoner på det som har skjedd. Beregninger viser at det oppstår et tap på kr 173.000 kr for en gjennomsnittsbesetning i Oppdal. Vi har planlagt å initiere et verveprosjekt i Oppdal men det tror jeg vil må legge på is inntil videre.

Kommunikasjonsstrategien i Norges Bondelag har virket tilfeldig og usystematisk, denne saken. I fjor var vi gode, men i år misset vi på dette. Styret i Sør-Trøndelag Bondelag uttalte i møte 27. mai blant annet. "Bondelaget må lære av denne prosessen og jobbe godt sammen med næringa fram mot jordbruksavtalen 2016".

Jeg ber om at Bondelaget sentralt jobber for å få til en ordning hvor de som går av næringa får erstattet de tap de led i 2015 og 2016ved halvt lammetilskudd, kanskje i form av et avviklingstilskudd.

Alle dere som tenker på å gå ut av  Bondelaget oppfordres til å fortsette som medlemmer. Det er nettopp nå det er viktig å ha talestol forå fremme sine meninger og behov framover.