Gisle Ranum er salgsdirektør på Norsk Kylling. Det er utrolig mye innovasjon i et kyllinglår, kunne  den engasjerte salgsdirektøren berette. Det handlet om utnyttelse av kjøttet/musklene/kjøttfiltene  på låret til kyllingen, mekanisk utbeining og fantastiske smakstilsetninger som gir saftige biter til å legge rett på grillen eller rett i panna eller sette hele aluminiumspakken i stekeovnen. Og vips har du en familiemiddag alle liker! Sammen med salgsdirektør Ranum og veterinær og produsentveileder Tor Inge Lien,  fikk Sør-Trøndelag Bondelag en orientering om Norsk Kylling og en omvisning på anlegget onsdag 17. juni.

De viste stolt fram anlegget etter at vi alle hadde vært gjennom innslusing med rene overtrekksklær og desinfeksjon.  Aller mest stolte er de av den moderne multihodevekta som de har valgt å investere i. Den gir så nøyaktig fordeling av kyllingfileter i pakkene, minimalt svinn, nøyaktig vekting, så den er det god inntjening på ganske så raskt. Det er to slaktelinjer ved anlegget hvor det slaktes 9000 kyllinger i timen og 1000 kalkuner i timen.

Anlegget er litt preget av at de ulike produksjonslinjene går litt på kryss og tvers, men lokalene er godt utnyttet og det er godt med plass, oversiktlig, rent og ryddig. Ny administrerende direktør, Kjell Stokbakken, ble ansatt 1. april. Han har erfaring tidligere fra ombygging av slakteanlegg i laksenæringa som kom godt ut av det med ombygging i stedet for nybygging.  Stokbakken har gode tanker om videreutvikling av anlegget. I perioden 2013 – 2015 er det investert mye i produktivitet, matsikkerhet, dyrevelferd og en del andre ting som nå gir positive resultater. Det er planer for ytterligere investeringer i dyrevelferd og miljø.

En arbeidsplass ved Norsk Kylling på Støren er fem arbeidsplasser i omegn. Bedriften har 310 årsverk. Bemanninga har en hovedtyngde på fire nasjonaliteter. Omsetninga ble på 1.030 millioner kroner i 2014 . Ca 14 millioner kyllinger og ca 400.000 kalkuner blir slaktet i 2015. Det gir et snitt på ca 55 tonn ferdig vare hver dag. Norsk Kylling har 121 egne slaktekyllingprodusenter og i tillegg pr i dag 62 produsenter fra Nortura. De har 17 kalkunprodusenter. Bedriften har to veterinærer ansatt som har spesialkompetanse på fjørfe og som bidrar til godt kvalitetsarbeid ute hos produsentene.  Og det går med mye vann – ekstremt mye vann. 1 million liter vann brukes i døgnet til rengjøring av biler, containere, slaktelinjer, produksjonsutstyr og produksjonslokaler.

Norsk Kylling er eid av Rema Industrier, en av landets største dagligvareprodusenter.

Bak fra venstre: Tor Inge Lien og Gisle Ranum. Foran  fra venstre: Frank Røym, Kari Åker, Berit J Sølberg og Lars Morten Rosmo.

Sør-Trøndelag Bondelag er opptatt av kyllingprodusentene i Trøndelag og det som skjer for øvrig i denne matindustrien i Norge. Det må gjøres en innsats for å sikre fjørfekjøtt-produksjonen i Trøndelag i konkurransen med kyllinganlegget på Jæren og virkninga av landbruksministerens dobling av konsesjonsgrensa til 280.000 slaktekyllinger. Vi trenger en konkurransedyktig, effektiv og moderne ”kyllingfabrikk” i Trøndelag. Administrerende direktør ved Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, kan fortelle at Norsk Kylling i løpet av andre halvår 2015 vil starte arbeidet med en masterplan for fabrikkanlegget på Støren. Dette vil omfatte ulike scenario i forhold til utbygging av anlegg på Støren samt en vurdering i forhold til nybygg.  

Sør-Trøndelag Bondelag ønsker en løsning som bidrar til at Trøndelag har en bærekraftig fjørfeproduksjon inn i framtida.