Detter spørsmål som søkes besvart i fagmøtene for kornprodusenter i Trøndelag neste uke som arrangeres av Trøndersk Kornutvalg.

  • Steinkjer. Mære Videregående Skole: 6. desember kl 19 – kl 22.

  • Stjørdal. Ersgard: 7. desember kl  19 – kl 22.

  • Trondheim. Skjetlein Videregående Skole: 8. desember kl  19 – kl 22.

    Program:

KL 19.00 Oppstart med kveldsmat

KL 19.30 Møtestart, velkommen. Fra Norges Bondelags kornutvalg: Markedsordningene, DON i kornet 2016.v/ Sissel Berge

KL 19.45 Verdiprøving korn 2016 v/ NLR

KL 20.30 Pause

KL 20.40 Avlingsresultat og avlingsvariasjoner 2016 v/ Olav Aspli, FKA

KL 21.00 Klimaråd i kornproduksjon v/ Jon Olav Forbord, NLR

KL 21.30 Havre NM

KL 22.00 Slutt