Fylkesleder Asbjørn Helland forventer at den nye landbruks- og matministeren, Jon Georg Dale, lytter til Stortinget og endrer kurs. Her fra et møte på Mære tidligere i år.

Jordbruket overrakte mandag et krav på 860 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Det utgjør 20.800 kroner pr årsverk.

Asbjørn Helland understreker at dette er et moderat krav, og det er tatt hensyn til den økonomiske situasjonen i Norge og et moderat lønnsoppgjør i privat sektor.

- Kravet innebærer et brudd med Listhaug-linja og den retningen hun og regjeringen har stått for. Vi ønsker å styrke små og mellomstore bruk, sier Helland.

Klar bestilling fra Stortinget

Han mener dette er helt nødvendig dersom Stortingets mål om å øke produksjonen av norsk mat, skal nås. Næringskomiteen har slått fast at produksjonen skal økes med grunnlag i norske jord- og beiteressurser. Da må alt areal over hele landet tas i bruk, og da trenger vi alle typer bruk, understreker Asbjørn Helland.

- Kravet er i tråd med det Stortinget har sagt, og vi forventer at Høyre og Frp i regjering retter seg etter det, sier fylkeslederen.

Fornøyd med kravet

Han er fornøyd med kravet og mener det samsvarer godt med innspillet fra Nord-Trøndelag Bondelag.

- Vi kunne ha tenkt oss at det ble satset enda mer på beite, siden det er en uutnyttet ressurs som er viktig når vi skal øke matproduksjonen. Kravet innebærer en klar vridning mot små og mellomstore bruk, og mot distriktsjordbruket, og det er vi svært fornøyde med, sier Helland.

Storfe og melk

Fylkeslederen er også svært fornøyd med satsinga på storfe og melk i distriktene. Husdyrtilskuddet, distriktstilskuddet og andre tilskudd foreslås økt for storfe, og det foreslås en økning i driftstilskuddet og husdyrtilskuddet, særlig for de første 16 kyrne, i melkeproduksjonen.

Kravet på 860 millioner kroner er tenkt finansiert gjennom 193 millioner kroner i økte målpriser, 577 millioner over statsbudsjettet, 34 millioner i økt jordbruksfradrag og 56 millioner er ledige midler fra forrige oppgjør.

Les mer: Et verdivalg for norsk landbruk