Økonomisk ramme
Ramme: 1240 mill. kr
Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr.

Mer grønt og mangfold

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte frukt, grønt og korn, og styrket små- og mellomstore gårdsbruk. Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket.

  • Vi utnytter markedsmulighetene for mer norsk frukt, bær og grønnsaker, bedrer mulighetene for små og mellomstore gårdsbrukene, samtidig som vi klarer å bedre inntektsmulighetene for kornprodusentene som er viktig for selvforsyninga og bruken av jorda, sier Slapgård og Åker.

Resultater, tross tøffe tak

  • Skal vi bønder bruke jorda og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til. Vi er glad for at forhandlingsutvalget har klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Slapgård og Åker.

Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale:

  • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper
  • Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt
  • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
  • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk 
  • Stimulerer til mer beiting i utmarka