Kornproduksjon og driftsledelse - nytt fagskoletilbud i Trøndelag

Av Sissel Langørgen,
  • Tips en venn om denne siden

Skjetlein Grønt Kompetansesenter i samarbeid med Chr Thams Fagskole tilbyr fra høsten 2014 et nytt fagskolekurs i "Kornproduksjon og driftsledelse". Kurset gjennomføres med samlinger over to år, og tilsvarer ett års fulltidsstudium. Søknadsfrist for kurset er 15. april.

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga med kurset er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

Fagskole er videreutdanning etter videregående skole, og har lang tradisjon i tekniske fag.  Det har hittil ikke vært fagskole i landbruksfag, men det har i lengre tid vært etterspurt fra landbrukets organisasjoner. Chr. Thams fagskole og Skjetlein grønt kompetansesenter samarbeider om studiet, som er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Etter gjennomført ettårig fagskole skal studentene kunne:

  • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kornproduksjon
  • Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger
  • Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi og miljøplanlegging i kornproduksjon på bedriftsnivå
  • Produsere trygg mat med høg kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon

Om studiet:

  • Deltidsstudium over to år, basert på samlinger.
  • Tilsvarer ett års fulltidsstudium
  • Du kan være i arbeid mens du studerer, og trenger ikke å bo nær skolen.
  • Delta på samlingene ved oppmøte hos Skjetlein grønt kompetansesenter eller via videokonferanse/ internett

Se mer informasjon på Produktblad for utdanningen.

Søknadsfristen er 15. april og søknaden registreres påhttp://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere