Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga med kurset er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

Fagskole er videreutdanning etter videregående skole, og har lang tradisjon i tekniske fag.  Det har hittil ikke vært fagskole i landbruksfag, men det har i lengre tid vært etterspurt fra landbrukets organisasjoner. Chr. Thams fagskole og Skjetlein grønt kompetansesenter samarbeider om studiet, som er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Etter gjennomført ettårig fagskole skal studentene kunne:

  • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kornproduksjon
  • Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger
  • Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi og miljøplanlegging i kornproduksjon på bedriftsnivå
  • Produsere trygg mat med høg kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon

Om studiet:

  • Deltidsstudium over to år, basert på samlinger.
  • Tilsvarer ett års fulltidsstudium
  • Du kan være i arbeid mens du studerer, og trenger ikke å bo nær skolen.
  • Delta på samlingene ved oppmøte hos Skjetlein grønt kompetansesenter eller via videokonferanse/ internett

Se mer informasjon på Produktblad for utdanningen.

Søknadsfristen er 15. april og søknaden registreres påhttp://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.