Kornmøter på Mære Landbruksskole og Skatval Samfunnshus

Av Ailin Wigelius,
  • Tips en venn om denne siden

Trøndersk Kornutvalg arrangerer kornmøte på Mære Landbruksskole tirsdag 11.desember kl 18:30- 22:00 og Skatval samfunnshus onsdag 12. desember.

Trøndersk Kornutvalg inviterer til kornmøte på Mære landbruksskole tirsdag 11. desember kl 18.30-22:00 og på Skatval Samfunnshus onsdag 12. desember kl 18.30-22:00.

Likt program for begge plasser:

Kl 18.30 Kveldsmat

Kl 19.00 Velkommen og resultatet av Havre NM ved møteleder

Kl 19.30 Verdiprøving av korn 2018 ved Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Kl 20.15 Pause

Kl 20.30 Tørking og lagring av korn, bruk av BU-midler. Teori, kostnadsoverslag, erfaringer:

  • Plantørke, Anders Eggen
  • Satstørke, Harald Lein og Kato Krøgerud

Kl 21.30 Trøndersk hveteproduksjon - viktig i vekstskifte, bedre kornøkonomi, økt fôrverdi av trøndersk kornproduksjon ved FK fôrutvikling

Kl 22.00 Slutt

Vel møtt!

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere