Trøndersk Kornutvalg inviterer til kornmøte på Mære landbruksskole tirsdag 11. desember kl 18.30-22:00 og på Skatval Samfunnshus onsdag 12. desember kl 18.30-22:00.

Likt program for begge plasser:

Kl 18.30 Kveldsmat

Kl 19.00 Velkommen og resultatet av Havre NM ved møteleder

Kl 19.30 Verdiprøving av korn 2018 ved Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Kl 20.15 Pause

Kl 20.30 Tørking og lagring av korn, bruk av BU-midler. Teori, kostnadsoverslag, erfaringer:

  • Plantørke, Anders Eggen
  • Satstørke, Harald Lein og Kato Krøgerud

Kl 21.30 Trøndersk hveteproduksjon - viktig i vekstskifte, bedre kornøkonomi, økt fôrverdi av trøndersk kornproduksjon ved FK fôrutvikling

Kl 22.00 Slutt

Vel møtt!