Midt-Norge har lagt bak seg en brukbar kornsesong. Nå er tida inne for å forberede seg til neste vekstsesong.

Men hvordan bør du som kornprodusent tilpasse deg en svært spesiell situasjon med betydelig økte gjødselpriser? Er det aktuelt for deg å benytte alternative gjødselvarer? Og hva er fornuftig å gjøre med hensyn til sortsvalg og tilpasning til ulike tilskuddsordninger? 

På programmet står faglig påfyll med særskilt orientering fra Yara omkring gjødselsituasjonen. NLR orienterer om aktuelle tilpasninger til økte gjødselpriser i kommende vekstsesong. 

Det gjennomføres 3 møter i Trøndelag.

  • 13. desember     Mære landbruksskole, Lesesalen                           kl 1900 – 2130
  • 14. desember     NLR Kvithammar, Arbeidshallen                             kl 1900 – 2130
  • 15. desember     Skjetlein grønt kompetansesenter, Auditoriet       kl 1900 – 2130

 

Program;

19:00 - 19:05 Velkommen v/ leder i Midt Norsk kornutvalg, Gunnar Alstad, Trøndelag Bondelag

 

19:05 - 19:50 Resultater verdiprøving korn. Norsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Jon Olav Forbord

 

19:50 - 20:15 Hvordan er situasjonen i gjødselmarkedet? Bakenforliggende årsaker, internasjonal handel, prisutvikling handelsgjødsel?  Yara v/ Håvard Bjørgen

 

20:15 - 20:30 Beinstrekk og kaffe med noe å bite i.

 

20:30 - 21:15 Hvordan tilpasse produksjonen neste sesong til usikkerhet omkring prisøkning på handelsgjødsel? Optimal utnytting av handelsgjødsel, husdyrgjødsel og biorest. Norsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Jon Olav Forbord

 

21:15 - 21:30 Regionale miljøtilskudd til korn, aktuelle ordninger, og når vi målene? Statsforvalteren i Trøndelag v/ Anders Mona                                                                         

 

Vel hjem v/ leder Gunnar Alstad

 

Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på telefon 90779184, eller 

e-post pal-krister.langlid@bondelaget.no