Møtene samlet i år ca. 120 kornprodusenter til sammen til fagmøte om korn. Det er 15. året at kornmøtene arrangeres og det er som oftest stor oppslutning omkring møtene. Vedlagt er plansjene som ble presentert på møtet.

Årets program så slik ut:

Møteledere:

- Mære: Lorns Olav Aunsmo

- Skatval: Audhild Slapgård

- Skjetlein: Jon Gisle Vikan

Program

-  Velkommen ved møteleder

-  Resultat fra Havre NM (+ litt om behovet for mer havre i Trøndelag) v/ Olav Aspli, FKA

-  Trøndersk kornproduksjon, valg av arter og sorter som verdi i kraftforet v/ Knut Røflo, FK forutvikling

-  Verdiprøving, resultat 2018 v/ Jon Olav Forbord, NLR

-  Kostnadseffektiv kornhandtering fra åker til pellets

      • Synspunkter fra kornmottaker v/ Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo
      • Om bygging av tørker v/ Jon Olav Forbord, NLR
      • Praktiske erfaringer v/ Anders Eggen, NL