Kornmøter 2018

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Trønderske mestre 2018 i Havre NM - delt førsteplass på Trøndersk Kornutvalg

11 - 13 desember ble en serie med 3 fagmøter avholdt i regi av Trøndersk Kornutvalg. Møtene var på Mære Landbruksskole, Skatval Samfunnshus og Skjetlein Videregående skole.

Møtene samlet i år ca. 120 kornprodusenter til sammen til fagmøte om korn. Det er 15. året at kornmøtene arrangeres og det er som oftest stor oppslutning omkring møtene. Vedlagt er plansjene som ble presentert på møtet.

Årets program så slik ut:

Møteledere:

- Mære: Lorns Olav Aunsmo

- Skatval: Audhild Slapgård

- Skjetlein: Jon Gisle Vikan

Program

-  Velkommen ved møteleder

-  Resultat fra Havre NM (+ litt om behovet for mer havre i Trøndelag) v/ Olav Aspli, FKA

-  Trøndersk kornproduksjon, valg av arter og sorter som verdi i kraftforet v/ Knut Røflo, FK forutvikling

-  Verdiprøving, resultat 2018 v/ Jon Olav Forbord, NLR

-  Kostnadseffektiv kornhandtering fra åker til pellets

      • Synspunkter fra kornmottaker v/ Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo
      • Om bygging av tørker v/ Jon Olav Forbord, NLR
      • Praktiske erfaringer v/ Anders Eggen, NL

 

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere