Kornmøter 2015

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Trøndersk Kornutvalg arrangerer de årlige kornmøtene denne uken: tirsdag 8 desember på Stiklestad Hotell, onsdag 9. desember på Overhalla Hotell og torsdag 10. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Alle møtene starter kl 19.00.

Programmet for kornmøtene er slik:

Kl 19.00 Velkommen v/ møteleder. Litt om Trøndersk Kornutvalg og hensikten  med de regionale kornmøtene

Kl 19.10 Hvordan få ei god kornavling på tross av trønderværet? Om myter, fakta og anbefalinger høstet gjennom 30 års erfaring med kornforskning og veiledning v/ Jon Olav Forbord

Spørsmål og diskusjon

Kl 20.00 Matpause

Kl 20.30 Verdiprøving korn i Midtnorge 2015. Anbefalinger for vekstsesongen 2016 når det gjelder sortsvalg og gjødsling. v/ NLR Nord-Trøndelag

Spørsmål og diskusjon

Kl 21.30 NM i havredyrking – kåring av Trøndersk Mester (program i Overhalla: Om Grønn Forskning på korn)

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal
Torsdag
02
april

ELEKTRONISK: Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Digitalt

Våre samarbeidspartnere