Konferansen er gratis for deltakerne og målgruppen er politikere, offentlig ansatte, utbyggere og grunneiere.

Møteleder er Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag. Debattleder er Ole T Hofstad, redaktør av Landbrukstidende og Gårdsplassen.

- Jeg vil oppfordre lokallagene som er opptatt av arealbruk og jordvern til å stille opp på en lærerik konferanse - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - grunneierne vil ha stor nytte av konferanse, i tillegg til andre aktører nå det gjelder forvaltning av arealbruken -

Program og påmeldingsinformasjon kan du laste ned her