Klimaverstingen er deg og meg

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Hvit ammeku ser Anna inn i øynene.
Anna Neergaard Rathe i ammekufjøset hjemme på Melhus. Foto: Gaula

Oslo Unge Venstre har gått ut med en påstand om at produksjon av kjøtt og andre animalske produkter er den største klimaverstingen globalt. De går så langt i sin påstand at de vil utfase bruk av dyr i matproduksjon I Norge. Dette kan ikke få stå uimotsagt, sier styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Anna Neergaard Rathe.

Slik svarer Anna på sin egen facebook-side:

Jeg fikk tilsendt lenken til Oslo Unge Venstre posten i kveld, sannsynligvis fordi den omhandler tre tema som også engasjerer meg slik de engasjerer dem: klima, matproduksjon og dyrevelferd. Jeg vil gjerne kort dele mine betraktninger rundt deres utspill:

  • Oslo Unge Venstre utpeker i sitt vedtak kjøttproduksjon som klimaversting – men glemmer at den egentlige klimaverstingen er deg og meg; menneskene.
  • Oslo Unge Venstre vil at reduksjon av kjøttkonsumet skal være hovedprioritet i arbeidet med å nå klimamålene – men «glemmer» at jeg må spise kjøttfritt hver eneste dag i ett helt år for å kompensere for den ene flyturen til Paris (les: Strasbourg) som jeg unnet meg selv nå før jul.
  • Oslo Unge Venstre vil at all støtte til landbruk skal gis til vegetabilsk matproduksjon – men glemmer at det her i Norge er kun 1/3 av det dyrkbare arealet og dermed kun 1% av hele landet vårt som kan brukes til å dyrke noe som helst annet enn gress (dvs. fôr til animalsk matproduksjon).
  • Oslo Unge Venstre vil gi meg omstillingsmidler – (det er for så vidt flott, takk for det) - men glemmer at ikke alle er så heldige som meg som driver i det mest fruktbare av Trøndelag, for her i Norge er det kun 1/3 av det dyrkbare arealet og dermed kun 1% av landet vårt som kan brukes til å dyrke noe som helst annet enn gress (se altså over).
  • Oslo Unge Venstre vil øke satsingen på bærekraftig og lidelsesfri mat – men glemmer at det har vært min satsing og mine forfedres satsing som bønder å stelle jorda og dyra med den kunnskap og respekt det fortjener helt siden mennesket ble bofast
  • Oslo Unge Venstre vil at forbruker blir mer bevisste på hvordan maten deres blir produsert – men glemmer at bildene de selv velger å bruke og informasjonen de selv ønsker å spre er et uriktig bilde av virkeligheten og bidrar til villedning og ikke veiledning av forbruker.

Jeg driver både vegetabilsk og animalsk matproduksjon, av henholdsvis korn og storfekjøtt. Og jeg har helt ærlig mye mer å forbedre for å gjøre min kornproduksjon så klimavennlig og bærekraftig som mulig, enn jeg har når det gjelder dyrevelferden i min storfekjøttproduksjon. I den grad det er mulig å ha et lidelsesfritt liv når man blir født, lever og dør, så kan jeg stolt, med hånden på hjertet og med god samvittighet, si at mine dyr har det. Etter at de er døde, er de mat. Mens de lever, er de individer med behov, vilje og glede under min beskyttelse.

Charolais på beite på Rathe i Melhus.

Jeg ønsker ikke noe romantisert bilde av norsk matproduksjon. Jeg ønsker et riktig bilde av norsk matproduksjon. På de fleste områder er vi best i verden. Det betyr IKKE at vi ikke har mye å strekke oss etter, det har vi både når det gjelder klima, matproduksjon og dyrevelferd. Det jobber vi med, hver dag, hele tiden. Det betyr heller ikke at vi ikke noen ganger kan ha godt av å minnes på det ansvaret vi har i vårt virke med å forvalte noen av jordas viktigste ressurser.

Det bildet Oslo Unge Venstre valgte for å illustrere sitt utspill er et bilde fra en dyrevelferdssak. Det er ikke sånn dyra i norsk matproduksjon har det. Dyra på det bildet har vært holdt i produksjon hos noen som ikke burde drevet husdyrproduksjon. De kan ikke lenger få drive. Resten av oss, vi som driver matproduksjon med kunnskap og respekt, vi har andre bilder å vise. Du finner også dem på nettet, mange av dem, om du vil. Ta gjerne en kikk innom min vegg eller feed om du vil se. Velkommen! Og velbekomme!

Anna N Rathe
Bonde. Matprodusent. Dyrevenn.

Fra ammekufjøset på Rathe nå en dag i desember. Stilisert bilde tatt av Anna N Rathe.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere