Statsminister i Sverige fra 1996 til 2006, Göran Persson, kommer til Stjørdal for å innlede på et åpent møte om klima og landbruk. Persson er selv bonde. (Foto: Anders Löwdin, Socialdemokraterna)

Georg Børsting, en av Norges forhandlingsledere under klimatoppmøtet i Paris, blir hovedinnleder under Bondens klimamarked på Scandic Hell Hotel. Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke har sporty stilt opp på kort varsel, etter at Sveriges tidligere statsminister meldte avbud.

- Vi er svært glade for å ha fått tak i så store kapasiteter, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, som arrangerer møtet sammen med Sør-Trøndelag Bondelag og Tankesmien Agenda.

Ufortjent dårlig lys

Helland sier at klima er en svært viktig sak, og at landbruket har kommet i et ufortjent dårlig lys, blant annet etter statsminister Erna Solbergs uttalelser om at kua promper for mye.

- Vi mener at vi sitter med løsninga, sier Asbjørn Helland, og han håper at det kan bli bedre belyst gjennom dette klimamøtet.

Etter Parisavtalen må også landbruket være forberedt på å ta sin del av utslippskuttene. Utslippene fra matproduksjon utgjør mellom 17 og 32 prosent av verdens klimautslipp. I Norge står landbruket for om lag ni prosent av utslippene.

- Vi får belyst saken fra flere sider, og vil også kunne diskutere hvilke tiltak som er aktuelle, sier Helland.

I det åpne møtet blir det en liten paneldebatt med Ola Hedstein, Bjørn Gimming, som er miljøansvarlig i styret i Norges Bondelag og Hilde Opoku, talsperson for Miljøpartiet De Grønne og varaordfører i Trondheim.

Dialog med politikere

Etter lunsj er politikere, næringslivsfolk og andre invitert til et lukket møte, for å diskutere videre hvordan landbruket kan bli enda mer bærekraftig og klimasmart i framtida. Der skal også professor Odd Magne Harstad ta for seg myten om kua, og forhåpentlig nyansere påstandene om kua som klimaversting.

- Vi ønsker en dialog med politikerne om hvordan vi kan utforme tiltak, sier Helland.

Møtet med Persson og Børsting fra klokka 10 til 12, er åpent for alle, og Helland håper mange tar turen til Stjørdal denne formiddagen.

Programmet for det åpne møtet er noe justert etter at Göran Persson meldte avbud, og ser nå slik ut:

10.00-10.10:  Velkommen v/Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag
10.10-10.30:  «Fransk vri på norsk mat» v/Georg Børsting, fagdirektør for internasjonal   klimapolitikk i Utenriksdepartementet.
10.30-10.50:  «Verdien av norsk mat» v/Marte Ramborg, Tankesmien Agenda
10.50-11.20:  Visjoner, risiko og tøffe mål v/Ola Hedstein, Direktør Norsk Landbrukssamvirke
11.20.1150:  Cafediskusjon: Hilde Opoku, Ola Hedstein og Bjørn Gimming.  Marte Ramborg leder debatten

Møteleder: Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag

Les mer om møtet og meld interesse på Facebook. Påmelding til org. sjef i Nord-Trøndelag Bondelag, Anne Marit Igelsrud, på epost: anne.marit.igelsrud@bondelaget.no