Kronikk
Av Erica Hogstad Fjæran
Prosjektleder Rekrutteringsprosjektet
Trøndelag Bondelag/Norges Bondelag

 

Å velge skole, studieretning og starten på en karriere er overveldende, skummelt og spennende. Interesser og motivasjon blandes med forhåpninger og ambisjoner i en salig røre av muligheter, valg og omvalg. Alle vil det beste for sine barn, og ofte tror vi at det innebærer å følge i våre fotspor. Men hva er egentlig framtidas kompetansebehov? Og hva vil ungdommene selv?

Uansett interesser er én ting felles for oss alle – mennesker er naturlig biofile. Vi tiltrekkes av dyr og natur, og vi er nysgjerrige vesen med interesse for levende prosesser og det som vokser og gror. Naturen gjør oss tilfredse og friske, og vi er uløselig knyttet til og avhengige av ressursene som naturen forsyner oss med.

Men natur er ikke bare en vakker tanke. Naturen, verden vi lever i, er også en myriade av sammensatte og sammenhengende økosystem som til sammen utgjør ett ressursgrunnlag – for oss alle. Hvordan vi forvalter dette ansvaret bestemmer hvordan framtida vil bli for mennesker, og også verden rundt oss. Alt vi spiser, kjøper og bruker, alt vi foretar oss, hører med i dette regnestykket.

Å produsere mat, fornybare produkter, tjenester og verdier av et felles ressursgrunnlag er en samfunnstjeneste som gagner alle mennesker. Norsk verdiskaping basert på naturressurser er allerede høy, men potensialet er fortsatt stort både i hav og på land. I tillegg til gode naturgitte forutsetninger har vi også nasjonalt og internasjonalt sterke kunnskapsmiljøer, og veien til suksess starter med vår felles interesse og omsorg for naturen.

Naturbruk er studieretningen for de som vil redde verden. Naturbruk handler om miljø, dyr, biologi, økosystem, klimaløsninger, ressursbruk og forvaltning. Naturbruk skaper gründere, oppfinnere, næringsdrivende og ledere i form av selvstendig unge voksne med praktiske og nytenkende løsninger for framtida. Naturbruk kan gi viktige fagbrev og etterspurt arbeidskompetanse, men det er også et springbrett til høyere utdanning og til spennende jobber som ingeniører, klimaforskere, dyrevelferdsspesialister, økonomer, plantevitere, prosjektutviklere og skogforvaltere.

Vår verden er i endring, ungdommer deltar i klimabrøl og engasjerer seg for miljøet. Utfordringene vi står overfor gjelder naturen og mennesket i samspill, og til det trenger vi ambisiøse, unge mennesker med innovative og kreative ideer. Vi skal finne løsninger sammen gjennom verdiskaping i nye og banebrytende arbeidsplasser, men hvis dagens unge ikke velger grønn utdanning, hvem skal da forvalte våre felles verdier i framtida?

Morgendagens karriereungdommer er dagens grønne rebeller – så la dem velge naturbruk, la dem velge grønn utdanning, og la dem være framtidas grønne helter!

 

Kronikken er hentet fra innlegg i Adresseavisen og andre region- og lokalaviser i februar 2020.