Kirsten Indgjerd var på hjemmebane i Inderøy da hun fikk utnevnelsen i dag. Trøndelag Bondelag hadde valgt å samle sine årsmøteutsendinger og årsmøtegjester på Jægtvollen Fjordhotell i det koronatilpassede Bondetinget. Det var en tydelig rørt dame som mottok æresbevisningen.  – Fantastisk og stolt, jeg ante ingenting, og trodde dere skulle ha penger fra Fylkeskommunen da dere inviterte til et møte på morraskvisten, sa Kirsten Ingjerd like etter at hun mottok telefon om utnevnelsen fra organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg. - Det er en stor ære å få denne utnevnelsen i en organsiasjon jeg har brukt mye tid på og brenner for skal lykkes. 

Kirsten Indgjerd er den første kvinnelige leder i Norges Bondelag, og hun ble valgt på årsmøtet i Norges Bondelag som ble avholdt i Trondheim i 1997. Den gang var det en skikkelig trønderkamp da valgkomiteen var delt i sin innstilling og Fredmund Sandvik fra Sør-Trøndelag var motkandidaten. Kirsten Indgjerd trakk det lengste strået og styrte organisasjonen stødig i tidsrommet 1997 – 2002. Før ledervervet satt hun som nestleder i to år, og hun var styremedlem for TINE fra 1991.

Internasjonale spørsmål, som WTO, fikk økende plass i Bondelagsarbeidet i hennes periode som leder. Organisasjonsbygging ble satt på dagsorden og det ble avklarte avtaleforhold til samvirkeorganisasjonene. Kirsten Indgjerd var et forbilde som kvinnelig tillitsvalgt i landbruket og hun fikk fart i prosjektet Landbruk på kvinnevis, som levde lenge i Trøndelag som kvinnekonferansen «Kvinner Kan».

På spørsmålet om hva sitter du igjen med etter din tid i Bondelaget svarer Kirsten Indgjerd MYE internasjonalt arbeid. WTO-forhandlingene gikk og vi var redde for at det skulle gå galt med hele det norske landbruket. Inntekt til bonden var noe vi jobbet mye med også den gangen og også avgiftsnivået. Det å Bygge Laget og holde organisasjonen samlet var også veldig viktig. Det Bjørn Iversen sier om at "det som samler er sterkere enn det som skiller" var og er viktig.

Kirsten Indgjerd har hatt flere verv og stillinger i offentlige landbrukstilknyttede institusjoner i tida etter. Styremedlem i Innovasjon Norge, Tine, Norges Røde Kors, Statnett og Gjensidige. Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun var også med og dro i gang Oi! Trøndersk Mat og Drikke as som har vært en motor for å synliggjøre og fremme trøndersk mat og drikke. Nå er hun direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune.

Hva tenker du er viktig for landbruket og bønder i dag, Kirsten Indgjerd? - Det er enkelt å svare på! Økonomisk og sosial bærekraft: Det må et gagns arbeid til for å løfte bondens inntekt. Det er ikke tilfeldig at det er et bondeopprør nå, og det må bondelaget stå i. Vi har hatt en formidabel kostnadsvekst!

Før det engasjerte, kunnskapsrike og arbeidsglade æresmedlemmet som tok plass og kom inn i lag med "de gamle menn" må videre til alle møter som enda venter i løpet av dagen, sier hun at det er artig å høre debatten. Debatten er vital og det er stor engasjement, og det inspirerer og gir meg framtidstro!

Trøndelag Bondelag gratulerer Kirsten Indgjerd Værdal med æresmedlemsskapet i Norges Bondelag - dette var stort og fortjent.

Organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag, Ailin Wigelius, æresmedlem i Norges Bondelag, Kirsten Indgjerd Værdal, og fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.