Kartlegging i alle sauehold i sonen

Av Brita Buan,
  • Tips en venn om denne siden

Nå i høst skal alle sauehold i gamle Nord-Trøndelag og på Fosen testes for mædi.

Mattilsynet har iverksatt prøvetaking og kartlegging av alle sauehold i mædi-sonen. Den nye mædi-sonen innbefatter gamle Nord-Trøndelag og Fosen. Norge ønsker å bekjempe mædi da sykdommen kan gi svært redusert dyrevelferd og produksjonstap på opptil 30%.

Mædi er påvist i to besetninger i gamle Nord-Trøndelag. Vi har ikke oversikt over hvor utbredt smitten er enda, og for å hindre videre spredning av mædi ble det 16.09.19 innført en soneforskrift for mædi i Trøndelag. Forskriften omfatter 28 kommuner i tidligere Nord-Trøndelag og på Fosen.

Soneforskriften innfører et forbud mot å flytte sau ut og inn av sonen samt innen sonen. Sau fra ulike besetninger i sonen skal ikke ha kontakt. Dette gjelder både søyer og værer. Det er også forbudt å flytte hunndyr inne i sonen for oppstart av ny besetning.

- Vi starter med prøvetaking av alle sauehold som søkte om produksjonstilskudd i mars 2019 i de 28 kommunene som er omfattet av soneforskriften («gamle Nord-Trøndelag og Fosen). Dette er et omfattende arbeid – men med hjelp fra privatpraktiserende veterinærer skal vi få gjennomført dette, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.

Mattilsynet har laget et informasjonskriv som alle sauebønder må lese, og det ligger HER.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere