Mædi er påvist i to besetninger i gamle Nord-Trøndelag. Vi har ikke oversikt over hvor utbredt smitten er enda, og for å hindre videre spredning av mædi ble det 16.09.19 innført en soneforskrift for mædi i Trøndelag. Forskriften omfatter 28 kommuner i tidligere Nord-Trøndelag og på Fosen.

Soneforskriften innfører et forbud mot å flytte sau ut og inn av sonen samt innen sonen. Sau fra ulike besetninger i sonen skal ikke ha kontakt. Dette gjelder både søyer og værer. Det er også forbudt å flytte hunndyr inne i sonen for oppstart av ny besetning.

- Vi starter med prøvetaking av alle sauehold som søkte om produksjonstilskudd i mars 2019 i de 28 kommunene som er omfattet av soneforskriften («gamle Nord-Trøndelag og Fosen). Dette er et omfattende arbeid – men med hjelp fra privatpraktiserende veterinærer skal vi få gjennomført dette, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.

Mattilsynet har laget et informasjonskriv som alle sauebønder må lese, og det ligger HER.