Kari Åker innstilt som leder for nye Trøndelag Bondelag

Av Inga Frøseth Rossing,
  • Tips en venn om denne siden

Kari Åker fra Rissa er av valgnemnda innstilt som leder av fylkesstyret til nye Trøndelag Bondelag

Kari Åker har vært leder for Sør-Trøndelag Bondelag i 3 år, og har lang erfaring innen Bondelaget. Hun har vært med på hele prosessen med overgangen til det nye Trøndelag Bondelag. 

Kari uttrykker at valgnemnda har jobbet godt med å få til en innstilling som består av styremedlemme - Vi er klare for årsmøte og konstituerende årsmøte 3. desember 2019! Kari Åker og Erlend Fiskumr med bred kompetanse og erfaring, men også nye medlemmer som vil gi god kontinuitet. Med denne innstillinga er hun svært positiv til året som kommer. 

- Opprettelsen av nye Trøndelag Bondelag har vært krevende, både med tanke på ressurser og tid. Det er viktig at vi nå hever blikket og tar tak i det faktiske bondelagsarbeidet, sier Åker. 

 

 Vi har en stor medlemesmasse fordelt over mange lokallag, og det er disse som virkelig er kjernen i Trøndelag Bondelag!

Erlend Fiskum fra Grong, er innstilt som nesteleder for 1 år. Han har inntil konstituerende årsmøte vært nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, og har god kompetanse innen flere felt. 

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har vedtatt at antallet medlemmer i styret økes fra 7 til 9. Dette argumenteres for med økt arbeidsmengde når nytt fylkeslag skal etablere. Det er også bestemt at det skal være fast møtende vara.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Trøndelag Bondelag

Verv

Navn

Periode

Produksjon

Leder

Kari Åker, Rissa Bondelag

1 år

Melk og storfe

Nestleder

Styremedlem

Erlend Fiskum, Grong Bondelag

1 år

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Annette Brede, Snåsa Bondelag

2 år

Svin (Slaktegris og avlsgris)

Styremedlem

Kari Toftaker, Opdal Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Gunnar Alstad, Skatval Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau, korn 

Styremedlem

Eivind Såstad Mjøen, Opdal Bondelag

1 år

Sau

Styremedlem

Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag

1 år

Melk og storfe, korn

Styremedlem

Tove Schult, Melhus Bondelag

1 år

Livkylling, korn, potet

1. varamedlem   

Inger Oldervik, Frosta Bondelag

1 år

Korn og grønnsaker, gartneri

2. varamedlem

Yngve Røøyen, Rindal Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau

3. varamedlem

Marit Kviseth, Byneset Bondelag

1 år

Storfe, ammedyr, potet

Valgnemnda om prosessen

Leder for valgnemnda har vært Jostein Stranden. 

- Vi har kommet fram til et godt resultat for det nye styret for Trøndelag Bondelag. Medlemmene har sterk faglig bakgrunn og samlet sett lang erfaring i organisasjonen, sier Stranden.

Videre uttrykker Stranden, på vegne av valgnemnda at:
Vi har jobbet aktivt med dette siden juli og hatt til sammen 6 møter med mye diskusjon. I innstillinga vår til nytt styre, har vi prøvd å legge spesielt vekt på geografisk fordeling. Det har også vært viktig å få med bredde i produksjoner, kjønns- og aldersfordeling. Vi mener det er positivt at fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag har besluttet at fylkesstyret økes fra 7 til 9.

 

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
april

ELEKTRONISK: Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Digitalt

Våre samarbeidspartnere