Kari Åker innstilt som leder for nye Trøndelag Bondelag

Av Inga Frøseth Rossing,
  • Tips en venn om denne siden

Kari Åker fra Rissa er av valgnemnda innstilt som leder av fylkesstyret til nye Trøndelag Bondelag

Kari Åker har vært leder for Sør-Trøndelag Bondelag i 3 år, og har lang erfaring innen Bondelaget. Hun har vært med på hele prosessen med overgangen til det nye Trøndelag Bondelag. 

Kari uttrykker at valgnemnda har jobbet godt med å få til en innstilling som består av styremedlemme - Vi er klare for årsmøte og konstituerende årsmøte 3. desember 2019! Kari Åker og Erlend Fiskumr med bred kompetanse og erfaring, men også nye medlemmer som vil gi god kontinuitet. Med denne innstillinga er hun svært positiv til året som kommer. 

- Opprettelsen av nye Trøndelag Bondelag har vært krevende, både med tanke på ressurser og tid. Det er viktig at vi nå hever blikket og tar tak i det faktiske bondelagsarbeidet, sier Åker. 

 

 Vi har en stor medlemesmasse fordelt over mange lokallag, og det er disse som virkelig er kjernen i Trøndelag Bondelag!

Erlend Fiskum fra Grong, er innstilt som nesteleder for 1 år. Han har inntil konstituerende årsmøte vært nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, og har god kompetanse innen flere felt. 

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har vedtatt at antallet medlemmer i styret økes fra 7 til 9. Dette argumenteres for med økt arbeidsmengde når nytt fylkeslag skal etablere. Det er også bestemt at det skal være fast møtende vara.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Trøndelag Bondelag

Verv

Navn

Periode

Produksjon

Leder

Kari Åker, Rissa Bondelag

1 år

Melk og storfe

Nestleder

Styremedlem

Erlend Fiskum, Grong Bondelag

1 år

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Annette Brede, Snåsa Bondelag

2 år

Svin (Slaktegris og avlsgris)

Styremedlem

Kari Toftaker, Opdal Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Gunnar Alstad, Skatval Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau, korn 

Styremedlem

Eivind Såstad Mjøen, Opdal Bondelag

1 år

Sau

Styremedlem

Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag

1 år

Melk og storfe, korn

Styremedlem

Tove Schult, Melhus Bondelag

1 år

Livkylling, korn, potet

1. varamedlem   

Inger Oldervik, Frosta Bondelag

1 år

Korn og grønnsaker, gartneri

2. varamedlem

Yngve Røøyen, Rindal Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau

3. varamedlem

Marit Kviseth, Byneset Bondelag

1 år

Storfe, ammedyr, potet

Valgnemnda om prosessen

Leder for valgnemnda har vært Jostein Stranden. 

- Vi har kommet fram til et godt resultat for det nye styret for Trøndelag Bondelag. Medlemmene har sterk faglig bakgrunn og samlet sett lang erfaring i organisasjonen, sier Stranden.

Videre uttrykker Stranden, på vegne av valgnemnda at:
Vi har jobbet aktivt med dette siden juli og hatt til sammen 6 møter med mye diskusjon. I innstillinga vår til nytt styre, har vi prøvd å legge spesielt vekt på geografisk fordeling. Det har også vært viktig å få med bredde i produksjoner, kjønns- og aldersfordeling. Vi mener det er positivt at fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag har besluttet at fylkesstyret økes fra 7 til 9.

 

Vi er sammen for dyra

Husdyraktører i Midt-Norge jobber fortsatt tett med Mattilsynet, region Midt, i nettverket Sammen for dyra.

Vi vil ha innspill

Utkast til nytt næringspolitisk program for perioden 2020-2024 er lagt ut på høring, vi vil ha innspill fra lokallagene.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Mandag
24
februar

Åpent svinemøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad nasjonale kultursenter
Tirsdag
25
februar

Innspillmøte landbruksorganisasjoner

Hotell Augustin, Trondheim
Onsdag
26
februar

Styremøte Trøndelag Bondelag, 26.02.20

Bøndenes hus, Trondeim

Våre samarbeidspartnere