Statens Vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesvei 714 mellom Tjørna og Mjønes i Snillfjord kommune. Planforslaget bygger på tidligere vedtatt kommuneplan for fylkesvei 714 fra 2007, samt endringsforslag i 2012 i forhold til brukryssing over Åstfjorden.

Og det er denne endringa fra 2012 som er både underlig og lite ønskelig da brufyllinga vil ødelegge livsgrunnlaget for gårdsbruket som blir rammet. I 2007 var brukryssinga lagt 500 meter øst for de to gårdene som nå blir rammet. Endringa i 2012 medfører at brufyllinga legges på et 40 dekar stort jorde. Selve brufyllinga og avkjørslene er beregnet til å ta 26 dekar dyrket jord. Men det som blir igjen blir små lapper som det blir umulig å drive rasjonelt på. Og noen av lappene blir så små at en ikke kommer utpå med traktor og redskap. Ikke er grunneier hørt når det gjelder ønsket om å få utredet bro på pilarer i stedet for fylling heller. 40 dekar er mye for dette gårdsbruket.

Grunneier Turid Mjønesaune er skuffet, frustrert, sint og lei seg. Gårdsbruket har hatt melkeproduksjon, men denne ble lagt ned og jorda leid ut. Mjønesaune har planer om å starte med sau i større skala enn i dag og bygge om fjøset for dette. Neste generasjon ønsker å ta over drifta. Men nå lever de i et stort uvisse. Hun opplever at politikere sier en ting og gjør noe annet. Ja faktisk har enkelte gitt råd om bare å planlegge og gjennomføre bygging av fjøset på gården, for veien blir så dyr at det ikke er sikkert det blir noe av den!

Bomiljøet på de to gårdene på hver side av fjorden blir også kraftig forringet. Fra stuevinduet vil du se inn i ei stor bru og fyllinga til denne. Støy vil forekomme, og fjellveggen på motsatt side vil være med å forsterke lyden av bilene. Og hva men tunellmunningen like ovenfor gården?  Det er mye tungtrafikk. Det er ikke for noe at den nye veien har navnet ”Lakseveien”. Mjønesaune er også spent på billysene og om dette blir forstyrrende element.

Å velge dette alternativet, er det dette de lokale politikerne egentlig vil, eller føler de seg presset til det? Økonomi og tidsperspektiv brukes for å legge veier dit de er enklest å bygge. Mjønesaune mener det er mye å spare på å legge veien innerst i fjorden.

Snillfjord Bondelags lokallagsleder Egil Berdal er sterkt uenig i at veien skal legges på dyrket jord. Dyrket jord er en knapp ressurs i kommunen som mest består av fjord og fjell. 2,5% av det totale arealet er dyrket jord. Det er 56 aktive gårdsbruk i kommunen og litt over 12.400 dekar produktivt jordbruksareal.

Sør-Trøndelag Bondelag har tidligere spilt inn at brukryssinga må legges lenger inn i fjorden. Vi må faktisk tenke enda mer langsiktig, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo. Hvorfor har ingen sett på alternativ med å legge veien lenger inn i fjorden og samtidig planlegge veiforbindelse og sammenknytting med Agdenes kommune? Dette med tanke på regjeringas ønske om kommunereform og ikke minst mulighetene som ligger i kampflybasen som skal bygges på Ørlandet. Så det må da gå an å flytte vei før det hugges i fjell! Det er opp til politikerne å endre bestilling på regulering av veitrase og legge inn bestilling på regulering av ny!