Det er ikke full bemanning på kontorene våre i jula, men vi har beredskap hvis det skulle oppstå situasjoner som krever handling. Det er vår organisasjonssjef, Ailin Wigelius, som er kontaktperson: Mobil 411 40 704 

Beredskap Trøndelag Bondelag

Det har vært litt av et år. Korona-pandemien har gitt oss utfordringer, men også nye måter å gjøre ting på. Regionmøtene i starten av året måtte gjennomføres digitalt. "Teams-møter" er blitt det nye ordet. Også fylkesårsmøtet måtte gjennomføres digitalt. Så glemte vi pandemien bittelitt dag det ble brudd i jordbruksforhandlingene og det ble dratt i gang aksjoner i hele fylket, og vi heiet John Erik Johansen gjennom Trøndelag og landet på traktor, og vår egen Stian Tufte fra Rennebu Bondelag slo følge med traktor fra Oppdal og holdt appell på Eidsvolls plass foran Stortinget. 

Årsmøtet i Norges Bondelag ble gjennomført i "fylkeskohorter". Så trønder-delegasjonen samlet seg på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. Der ble Kirsten Indgjerd Værdal utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag og fikk vi takket pensjonisten vår, Leif Hjulstad, for mangeårig stor innsats for bondelaget. Inntekt og tetting av inntektsgap har vært og er den store kampsaken. I tillegg har kostnadene på byggevarer, gjødsel og strøm økt enormt, og det ble gjennomført tilleggsforhandlinger. 

Politikerkontakt er et kontinuerlig arbeid i Trøndelag Bondelag. I sommer før Stortingsvalget ble det gjennomført møter, kommentert partiprogrammer, skrevet kronikker hvor vi fikk hjelp fra lokallag til å lage filmer og vi intervjuet og filmet førstekandidater på stortingsvalgslistene. Materialet ligger ute på YouTube, hjemmeside og Facebook-side. Med ny regjering startet arbeidet med innspill til regjeringsplattformen. "Landbruksløftet" ble også et viktig budskap gjennom sommeren og høsten. 

Nærøysund Bondelag leverte lunsj til fylkestingspolitiker Terje Sørvik under Fylkestinget i april.

Fylkesstyret og administrasjonen har jobbet med mye gjennom året. Utrulling av klimakalkulator, kabler i jord, rein på innmark, Agritech Cluster, "Hjorteprosjekt", skattekurs, ny giv i Jordvern Trøndelag, "Nabokampen", gjødselgass-samarbeid, oppfølging av mædi-situasjonen, rovvilt der jerv har gitt store tap i Oppdal, vedlikehold av gjerder og avtaler med Bane NOR, ferdigstillelse av Landbruksspillet, etablere dyrevelferdsprosjekt, landbruk og psyksisk helse er noe av det vi har jobbet med. Noen lokallag gjennomførte Åpen Gård og mange gårder var involvert i Matfestival - et sted nær deg.

Foto tatt fra scenen i Verdal der traktor og John Erik ble tatt i mot av Verdal Bondelag og Vuku Landbrukslag.

På tampen av året etter et par månender med "gjenåpning" av landet og muligheter for å treffes fysisk igjen, ble dessverre ledermøtet vårt "tatt av koronan".  Mange gledet seg til dette møtet der vi skulle treffes igjen, diskutere videre arbeid i bondelaget, bli kjent og bygge bondeLAGET, så ble det utsettelse. Noen fikk gleden av å delta på Bondelagskonferansen som ble gjennomført i oktober og markeringa av Norges Bondelags 125-års-jubileum der.

Men vi lar oss ikke knekke. Nå omorganiseres noen planer for nyåret, ny dato for ledermøtet er satt og i jula lades batteriene til innsats for trønderske bønder. Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag og våre ansatte ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.