- Alle landets aviser trykker at "bøndenes inntekter vokser raskere enn for folk flest" - forsetter fylkesleder Rosmo - uten å fortelle at vi tjener over 150.000 mindre enn andre folk, og at regjeringa foreslår null eller liten inntektsøkning for de fleste bønder -
 

- Dette er en ren svertekampanje fra regjeringa i forbindelse med jordbruksforhandlingene og den videre behandling i Stortinget - avslutter Rosmo - denne regjeringa er åpenbart ute etter å sverte norsk matproduksjon mest mulig! Jeg håper Stortinget gjennomskuer denne kampanjen og ser at bønders inntekter må økes i tråd med resten av samfunnet skal vi få til en økt matproduksjon -