Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag og Rolf Wensbakk ved Mære landbruksskole inviterer til åpen møte om økologisk landbruksproduksjon på Mære tirsdag.
- Vi støtter opp om landbrukes felles satsing på økologisk matproduksjon, og håper mange tar turen til Mære, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag og rektor Rolf Wensbakk ved Mære landbruksskole.

Møtet er en del av Landbrukets Økoløft, der Bondelaget er en av deltakerne.

Prosjektleder Aina Bartmann i Økoløft opplyser at det nå holdes slike møter over hele landet, der målet er å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter.

- To inspirasjonsbønder vil dele sine erfaringer med produksjon av økologisk melk, kjøtt og korn. I tillegg får du høre hvorfor Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget og samvirkene med flere er med og støtter opp om landbrukets felles satsing på økologisk matproduksjon, sier Bartmann.

Kolbjørn Anda og Anders Eggen vil fortelle om sine erfaringer med økologisk produksjon på sine gårder.De to inspirasjons-
bøndene som kommer til Mære, har begge praktiske erfaringer fra egen gård. Anders Eggen fra Melhus produserer korn, mens Kolbjørn Anda fra Randaberg produerer melk og kjøtt.

Etter innledningene vil deltakerne få møte de ulike aktørene i rundebordssamtaler, og kan da spørre om alt de har på hjertet.

Program:

Sted: Mære landbruksskole
Tid: Tirsdag 25. oktober kl 10:00 – 14:00 (kaffe og noe å bite i fra klokka 9:30)
Møteleder: Aina Bartmann

  • Velkommen v/ Rolf Wensbakk, rektor Mære landbruksskole
  • Kort om Landbrukets ØKOLØFT, Aina Bartmann, prosjektleder
  • Hvorfor vi ønsker å satse på økt økologisk produksjon v/Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag og Arnt Inge Engum, leder Nord-Trøndelag Bonde og Småbrukarlag
  • To økologiske produsenter forteller om praktiske erfaringer fra egen gård: Anders Eggen, Melhus.produserer korn, og Kolbjørn Anda, Randaberg, melk og kjøtt
  • Spørsmål og kommentarer
  • LUNSJ MED LOKAL MAT
  • Korte orienteringer fra Tine Nortura, Felleskjøpet, Debio, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk foregangsfylke for melk og storfekjøtt.
  • Rundebordssamtaler - deltakerne vil rullere og møte alle innlederne
  • Oppsummering og vel hjem

Link til program og invitasjon her.


FAKTA:

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft.