Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jordbruks- og skognæringene:
- Initiert av klyngene NCE Aquatech, WoodWorks! (tidligere ARENA Skog) og jordbruksnæringen i Trøndelag
- Målsettingen: øke kunnskapen om hvordan man kan arbeide med å realisere innovasjon på tvers sektorene i regionen
- Prosjektet skal avdekke innovasjonsmulighetene og vurdere STØRST og BEST effekt for TRØNDERSKNÆRINGSLIV, samt hvordan realisere dette.
- Avgrenset til å kartlegge og analysere vare- og tjenestestrøm, verdikjeder og aktørforståelse for de biobaserte sektorene i Trøndelag.
- Bedriftene skal involveres i prosjektarbeidet, slik at prosjektresultatene reflekterer bedriftenes behov og ønsker.
- Prosjektet utarbeides av SINTEF, RURALIS og TFoU.

Viktigheten av din deltakelse
Prosjektets ambisjon er å bidra til konkrete resultater i form av ny næringsvirksomhet og nye forretningsideer innen bioøkonomi i regionen, primært på tvers av sektorene. Derfor er deltakelse fra bedrifter og næringsliv med erfaring og innovasjonsevne helt nødvendig når funnene fra kartleggingen skal presenteres og diskuteres på workshopen. Workshopen er et svært viktig steg for å diskutere lovende verdikjeder og konkretisere hvordan disse kan realiseres. Vi trenger derfor deltakere med interesse for forretningsmuligheter og innovasjon.

 

Oppfølgning etter workshopen
Resultatene blir viktige for en kartlegging og konkretisering av felles prosjektområder og satsninger som nye produkter, markedsområder og forretningsmuligheter og vil inngå i grunnlag for videre kartlegging i regi av FoU-institusjonene.

 

Påmelding innen 25. oktober via denne nettsiden, trykk her.

NB: Workshopen har maks 40 deltakere, hvorav havbruksnæringen har maks 10 plasser. Meld deg derfor på i dag om du har interesse av å delta. 

 

For mer informasjon ta kontakt med: