Signe Lillian Nordmeland holdt følgende innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag:

- Gode årsmøte - ordfører.

Sogn og Fjordane Bondelag har tatt initiativet til et investeringsløft i melkeproduksjon, spesielt retta mot små og mellomstore bruk. Disse bruka produserer i dag 50% av den norske melka, og lever i visshet om at innen 2024 må man gjennom tunge investeringer for å fortsatt kunne forsyne landet med melk. 

Mange av disse bruka produserer i dag den mengde melk som gården kan produsere, sett ut fra gårdens arealressurser. Skal man utvide drifta må man "satse på at naboen skal avvikle" - og det er ikke en langsiktig løsning, for noen av oss. 

Det må derfor komme friske investeringsmidler til utbedring av små og mellomstore melkebruk, slik at disse kan utbedres til å møte framtidens krav, basert på det ressursgrunnlaget gården besitter. Norges Bondelag skal være den fremste pådriveren for økt norsk matproduksjon. Norge har ikke råd til å miste halvparten av melkeproduksjonen!!

Sør-Trøndelag Bondelag støtter derfor initiativet fra Sogn og Fjordane Bondelag, og stiller oss bak deres forslag om et hurtigarbeidende utvalg som skal komme opp med forslag til løsninger som gjør det mulig å investere i lausdrift også for produsenter med kvotestørrelser på 150-300 tonn.