Fylkesleder Lars Morten Rosmo stilte følgende spøsmål:

- Regjering har i forrige uke lagt fram en "Globaliseringsmelding" som utfordrer den norske modellen for matproduksjon. I tillegg skjer er det forhandlinger om internasjonale handelsavtaler slik som EØS Artikkel 19 forhandlinger og TTIP avtalen som også har potensiell stor sprengkraft og kan utfordre den norske modellen for matpproduksjon. Hva vil Krf gjøre i forbindelse med disse utfordringene?-

Stortingsrepresentant Hareide svarte følgende:

-Jeg forventer at enhver norsk regjering i internasjonale forhandlinger ivaretar norske interesser på en best mulig måte. Viktig i så henseende er ikke å gi fra seg viktige forhandlingskort på forhånd. Krf vil arbeide for å ivareta den norske modellen for matproduksjon.-