Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo fra Rissa som fylkesleder, mens Hanne Staverløkk fra Soknedal innstilles som ny nestleder.

 

Petter Harald ble på siste årsmøtet valgt som styreleder i Trøndelag Bondelag, og har før det vært styremedlem både i Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag. Petter Harald driver melkeproduksjon sammen med kona Kine på gården Kimo i Rissa.

 

Hanne driver melkeproduksjon med seterdrift på gården Staverløkk i Soknedal sammen med mannen Endre. Hanne har et år bak seg som styremedlem i Trøndelag Bondelag.

 

Petter Harald Kimo kan treffes på mobil 413 25 545.

Hanne Staverløkk kan treffes på 926 20 268.

Tore Kaldahl, leder i valgnemda i Trøndelag Bondelag, kan treffes på 959 49 213.

 

Valgnemdas innstilling til nytt fylkesstyre:

Fylkesleder: Petter Harald Kimo, melk og fôringskalv, Rissa Bondelag

Nestleder:    Hanne Staverløkk, melk, Soknedal Bondelag

Styremedlemmer, gjenvalg:

                    Gunnar Alstad, melk, korn og Inn på Tunet, Skatval Bondelag

                    Yngve Røøyen, melk, ammeku og sau, Rindal Bondelag

Styremedlemmer, nye:

                    Torstein Næss, melk, gris og korn, Inderøy Bondelag

                    Camilla Strøm Johansen, melk og Inn på Tunet, Nærøysund Bondelag

                    Arnt Ove Løvås, kylling og korn, Melhus Bondelag

 

På fjorårets årsmøte ble det vedtatt å nedskalere fylkesstyret fra 9 til 7 representanter, og at samtlige skal være på valg i 2023. I valgnemdas innstilling er det foreslått at Hanne Staverløkk, Camilla Strøm Johansen og Gunnar Alstad velges for 2 år, resterende styrerepresentanter for et år.

Varamedlemmer:

  1. Andrea Murvold, slaktegrisproduksjon, Snåsa Bondelag
  2. Kjell Erik Berntsen, Sau, Rennebu Bondelag
  3. Kine Sofie Sandstad Skjeset, grønt, Frol Bondelag

 

Valgnemnda mener de har kommet fram til ei god styresammensetning, som består av dyktige kandidater som er innstilt på å bruke av tida si til gode for Trøndelag Bondelag. I tillegg har bredde i produksjonen, geografi, kjønns- og aldersfordeling i styret vært viktig. Det har  vært viktig å få inn nye styrerepresentanter, samtidig med å sikre kontinuitet i styret.

Valgnemnda består av:

https://www.bondelaget.no/trondelag/om-oss/valgnemnda-i-trondelag-bondelag/