Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Vi satser lokalt i Trøndelag, og har mange flotte gårder med engasjerte bønder som gir gode tilbud til forskjellige brukergrupper rundt om i hele fylket,sier Eli Figenschow som er nyansatt salg- og markedsansvarlig i Inn på tunet Trøndelag SA.

Nå har vi stor pågang av oppdrag i sørdelen av fylket, og vi trenger flere gårder som ønsker å jobbe med mennesker og velferdstjenester på gården.

Dette kan være en givende måte å bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag, samtidig som det også kan gi flere bein å stå på på gården.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:
Barn- og unge
Mennesker med rusproblemer
Funksjonshemmede
Eldre
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.
Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Stiftelsen NorskMat har godkjenningsordninga for Inn på tunet

Velkommen til å ta kontakt dersom du er nysgjerrig og ønsker å vite mer om å bli Inn på tunet gård, sier Eli.

Kontaktinfo og mer informasjon om Inn på tunet finner du her.

Foto: Eli Figenschow