Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Gårdsbruk er en eiendom som brukes til jord, skog, eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

 www.innpaatunet.no

I det nyvalgte, første styret i Inn på tunet Midt-Norge er Bjørn Aamo fra Soknedal valgt som leder. Styremedlemmer er Torill Iversen fra Rissa, Eva Hojem fra Frosta, Harald Stjern fra Åfjord og Kirsti Buseth fra Trondheim kommune. 

Stiftelsesmøtet ble gjennomført under ei nettverkssamling for Inn på tunet-bøndene der de ellers fikk høre siste nytt fra forskningsfronten. Stipendiat Lina Dalskau fra UMB (universitetet for miljø og biovitenskap på Ås) presenterte ferske resultater fra pågående og nylig avsluttede undersøkelser av hvordan det å få være på et gårdsbruk og delta i aktivitetene der, kan gi livet en ny mening og gi folk tro på egen mestring når de opplever ulike vansker i tilværelsen.

Det å være Inn på tunet-bonde kan i seg selv være en utfordring. Det er en livsstil og en levevei som krever en allsidighet og vilje til å satse mye. Lørdag 10.nov. fikk Inn på tunet-bøndene derfor et «overlevelseskurs», der de selv lærte om mestringsmåter, i forhold til det å ha en utfordrende jobb og livssituasjon. Kurset ga både nyttig informasjon i forhold til de menneskene som kommer til Inn på tunet som brukere av tilbudet, men også i forhold til tilbyderens egen situasjon.

Nettverkssamlinga ble arrangert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i samarbeid med Inn på tunet- tilbydere i fylket.

I styret til Sør-Trøndelag Bondelag er det Nina Vangen Ranøien som har ansvar for arbeidet med Inn på tunet.