I sommer har fylkesstyrmedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Styremedlemmene Anette Brede og Petter H. Kimo har sett nærmere på Rødt og forberedt seg på intervju med Rødt og hva de mener er viktig for landbruket den kommende stortingsperioden.

Tidligere presenterte vi Anette Brede sine 5 setninger fra partiprogrammet til Rødt på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • Rødt i Trøndelag sier de vil øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i Trøndelag, og dette skal gjøres med egne ressurser, gjennom moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd.
  • Partiet heier frem beitebasert landbruk foran mer industrialisert landbruk basert på (det de kaller) importert kraftfor.
  • Rødt Trøndelag tar også på seg å jobbe for å bedre inntekts- og produksjonsvilkårene til den trønderske bonden betraktelig, for å sikre både fremtidig rekruttering til næringa, bedre velferd for dyr, kvalitet på maten og matsikkerhet.
  • Partiet ønsker å holde næringsmiddelindustrien desentralisert.
  • De trekker frem styrking av jordvern som viktig, og ønsker mer satsning på landbrukslinjer i videregående skole, prosjekter med andelslandbruk, bynært hagebruk, samt forskning på klimatiltak som karbonbinding i jord.

 

Fredag 20.august traff vi Hege Bae Nyholt for et intervju på Øya Videregående skole og onsdag 25.august traff vi Hanne Lise Fahsing på Innocamp på Steinkjer.

Under hvert spørsmål kan dere se hva hun svarer ved å klikke deg inn på følgende filmsnutter:

Hva mener Rødt om inntektsløftet?

Her ser du hva 1.kandidat fra nord, Hanne Lise Fashing svarer: 

Her ser du hva 1.kandidat fra sør, Hege Bae Nyholt svarer:

Her ser du hva 1.kandidat fra nord, Hanne Lise Fashing, svarer ut om hva Rødt mener om økte investeringsmidler til omleggingen fra bås til løsdrift:

Her ser du hva 1.kandidat fra nord, Hanne Lise Fashing, svarer ut hvordan Rødt skal ta tak i investeringsbehovet i driftsapparatet til svin, kylling og egg: 

Her ser du hva 1.kandidat fra sør, Hege Bae Nyholt svarer ut om hva Rødt mener om velferdsordningene i landbruket:

Her kan du se hva 1.kandidat fra sør, Hege Bae Nyholt svarer ut om hva Rødt mener om bruken av kraftfòr og holdninger til rovdyr: