I sommer har fylkesstyremedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Styremedlem Kari Toftaker og Gunnar Alstad har sett nærmere på Kristelig Folkeparti og forberedt seg på intervjuet med Øyvind Håbrekke.

Tidligere presenterte vi Kari Toftaker sine setninger fra partiprogrammet til Kristelig Folkeparti på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • KRF sier svært mye om landbruk i sitt partiprogram 2021 - 2025. KRF sier blant annet at «det å være bonde og produsere mat er et av de viktigste yrkene vi har».  Trøndelag Bondelag er derfor svært spent på hva KRF mener om økonomi. I stortingsprogrammet står det følgende setning om økonomi i landbruket: «staten skal legge til rette for en reindriftsnæring som både er økologisk bærekraftig, økonomisk lønnsom og en viktig del av samisk kultur».
  • I partiprogrammet sier KRF at de vil ha et velfungerende importvern.
  • KRF sier også at de vil «følge opp lov om god handelsskikk og sikre en bedre konkurranse i distribusjonen av dagligvarer».
  • KRF vil også «stimulere til innføring av kommunale eller interkommunale gründerplaner over hele landet, med mulighet for matchingsmidler etter gitte, faglige retningslinjer.

Lørdag 14.august dro Øyvind Håbrekke på gårdsbesøk til Gunnar Alstad på Skatval. Under kan dere se Gunnar Alstad stille sentrale spørsmål om Krf sin landbrukspolitikk. Du kan velge å se hele filmen nederst på siden, eller klikk deg til det tidspunktet i filmen du mener er mest interessant for deg:

Filmtid : 00:00-03:10 Krf snakker om et fremtidsrettet landbruk. Hvordan vil Krf bidra til at vi får det fremtidsrettede landbruket dere snakker om? Det har vært en del protester om landbrukspolitikken de siste årene. Hvordan vil Krf sikre at bøndene gis inntektsmuligheter og at inntektsgapet til andre grupper tettes?

Filmtid: 03:10-06:20 Krf sier at det er viktig å ha et velfungerende importvern. Hvordan ser du for deg at et velfungerende importvern skal være?

Filmtid: 06:20-09:25 I partiprogrammet sier dere at jordvern skal ha høy prioritet i alle planprosesser. Ser Krf for seg at dere skal jobbe for en nullvisjon når det gjelder nedbygging av matjord?

Filmtid: 09:25-11:20 Krf sier at dere vil følge opp Lov om god handelsskikk og sikre bedre konkuranse i distribusjon av dagligvarer. Kan du fortelle hvordan dere har tenkt å jobbe med dette?

Filmtid: 11:20-12:35 Hva vi du si til en ungdom som vurderer å satse framtida si som matprodusent?