I sommer har fylkesstyrmedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Leder Kari Åker har sett nærmere på Fremskrittspartiet og forberedt seg til intervju med Terje Settenøy og Sivert Bjørnstad.

Tidligere presenterte vi Kari sine 5 setninger fra partiprogrammet til Fremskrittspartiet på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

Frp vil i kommende stortingsperiode 2021-2025 kjempe for landbruket som følger:

  • De vil stimulere til en effektiv produksjon av trygg, god norsk mat på en kostnadseffektiv måte, samt styrke konkuranseevnen slik at landbruket kan baseres på markedsøkonomiske prinsipper som landet øvrige næringer.
  • De vil modernisere landbrukets rammevilkår ved å legg til rette for at bonden selv kan utvikle sin virksomhet. Næringsfrihet!
  • De ønsker å avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bønders frihet... og vi skal se mot et europeisk marke
  • De vil desentralisere makta i næringa fra politikere og organisasjoner til den enkelte bonden og forbruker. 
  • De mener produksjonskvoter og konsesjonsbegrensninger må avvikles, samt samvirkets særordninger og markedskontroll.

 

Mandag 9. Aug. tok vi med Terje Settenøy på gårdsbesøk hos Anita Marø i Nærøysund og Tirsdag 10. august tok vi en prat med Sivert Bjørnstad hos Sissel Langørgen, Høstasand Gård på Byneset. Under kan dere se to klipp med sentrale sprøsmål og svar iht. fremtidens landbruk jf. Fremskrittspartiets partiprogram:

 

Hva mener Fremskrittspartiet om heltidsbonden og innteksgapet (Sivert Bjørnstad)

 

 

 

Hva må til for å øke bondens inntekter? (Terje Settenøy)