I sommer har fylkesstyremedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Styremedlem Bjørnar Schei og nestleder Erlend Fiskum har sett nærmere på Sosialistisk Venstreparti og forberedt seg på intervjuet med Lars Haltbrekken.

Tidligere presenterte vi Bjørnar Schei sine setninger fra partiprogrammet til Sosialistisk Venstreparti på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • SV vil i løpet av stortingsperioden løfte inntektene i jordbruket opp til sammenlignbare grupper i samfunnet.
  • Det har vært en formidabel kostnadsøkning de siste årene, SV vil øke prisen på korn og kraftfôr noe som ytterligere vil øke kostnadene i jordbruket.
  • SV vil redusere konsesjonsgrenser for svin og kylling og senke kvotetaket kraftig.
  • SV vil sikre gode finansieringsordninger til unge som vil inn i næringa.
  • SV vil øke inntektene i landbruket betydelig

 

SV mottar Landbruksløftet. F. v. Erlend Fiskum, Siv Kristin Fosli og Lars Haltbrekken.

Fredag 13.august fikk vi ta med oss Lars Haltbrekken til et gårdsbesøk hos Siv Kristin Fosli i Malvik Bondelag. Under kan dere se Erlend Fiskum stiller sentrale spørsmål om SV sin landbrukspolitikk. Du kan velge å se hele filmen nederst på siden, eller klikk deg til det tidspunktet i filmen du mener er mest interessant for deg:

Filmtid: 00.00 - 02.25: Hva sier SV om inntektsløftet og hvordan skal dette gjøres mtp. prioriterte produksjoner,struktur,distrikt etc.?

Filmtid: 02.27 - 03.18: SV vil øke prisen på korn og kraftfôr noe som ytterligere vil øke kostnadene i jordbruket,hvordan vil Dere kompensere det?

Filmtid: 03.20 - 03.50: SV vil redusere konsesjonsgrenser for svin og kylling og senke kvotetaket kraftig,vil disse forslagene ha tilbakevirkende kraft eller gjelder det bare fra et vedtak evt. er fattet?

Filmtid: 03.52 - 05.28: SV vil sikre gode finansieringsordninger til unge som vil inn i næringa,hva konkret tenker Dere på her?

Filmtid: 05.29 - 06.32: Hva tenker SV om løsdriftskravet og samtidig løfte inntektene betydelig de neste 4 åra?

Filmtid: 06.33 - 08.18: Vil mener SV når de samtidig som å øke bestanden på rovdyr men også fremme økt bruk av utmark til beitedyr? Vil SV fortsatt stå for en todelt målsetting?