Prosjektet HUNT èn helse pågår parallelt med HUNT4 og retter seg mot deltagere i HUNT4 som er dyreeiere og har regelmessig kontakt med dyr. 

I prosjektets første fase går henvendelsene til eierne av hund, hest, storfe, gris og sau.

Dersom du er eier av hund, hest, storfe, gris eller sau, vil du på feltstasjonen til HUNT4 få spørsmål om å være med i Én Helse-prosjektet. Har du allerede deltatt i HUNT4, vil du i løpet av høsten få invitasjonsbrev med spørsmål om deltakelse både i det humane HUNT4 prosjektet og i Én Helse-prosjektet.

Les mer om hele prosjektet: https://www.ntnu.no/hunt4/en-helse

Brosjyre om HUNT èn helse

Les mer: Er det sammenheng mellom dyrs og menneskers helse?