HMS-kampanjen ble symbolsk startet ved at Per Olav Rian i Landbrukets HMS-tjeneste og Asbjørn Helland lukket et sikkerhetsbelte for traktor.
- Det er i hastverk, at de fleste ulykkene skjer, sa Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, da han holdt appell under åpninga av HMS-kampanjen på Agrisjå feltdager på Stjørdal.

Den nystartede kampanjen skal bidra til færre bannner, skader, ulykker og yrkeslidelse i norsk landbruk. Målet er at bønder skal få økt kompetanse og motiveres til å jobbe systematisk med risikoreduksjon på egen arbeidsplass.

- Ulykker kan unngås ved å ta litt bedre forholdsregler, stopp traktor og utstyr før du skal justere eller løsne noe som har kilt seg fast. Vi må slutte å tenke at "det skjer ikke meg", sa Helland. 

Tall fra prosjektet Skadefri Bonde viser at det er langt flere personskader i landbruket enn det den offisielle statistikken viser. Skadefri Bondes spørreundersøkelse viser at 9,2 prosent av de som svarte hadde opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. 

- Det er store mørketall i landbruksnæringa, og vi håper at denne kampanjen skal være med å gi et bedre og tryggere arbeidsmiljø, sier Helland.
Landbrukets HMS-tjeneste og Bondelagene i Midt-Norge på felles stand under Agrisjå feltdager.

HMS-rådgiver Ola Fiskvik klar for filledukkedemo.Landbrukets HMS-tjeneste demonstrerte med en filledukke hva som kan skje hvis kraftoverføringsakselen mangler påbudt beskyttelse. Det tok et sekund fra dukka berørte utstyret til hun lå kraftig surra rundt kraftoverføringsakselen. En tankevekker!

På standen stilte også Bedriftshelsetjenesten opp og testet lungekapasiteten på de som stakk innom. LHMS samarbeider med Bedriftshelsetjenesten. De som stakk innom kunne også prøve seg på en HMS-quiz, der premien var ei t-skjorte.
 

 

 

 

 

 

Det tok et sekund, så var dukka maltraktert! Sørg for at alt utstyr er sikkerhetsgodkjent.

Demonstrasjon av høstingsutstyr på messa, der deltakerne står på sikkerhetsmessing avstand.
Les også Agrisjå feltdager 29. og 30. juni med kick-off på HMS-kampanje