Hvordan kan vi sammen spre kunnskapen om hvor maten kommer fra? Dette er essensielt for forståelsen blant folk om hvorfor vi må ha produksjon av mat. Produksjon av mat fra jord og dyr blir fjernt for folk hvis ikke noe knytter folk og matproduksjon sammen. I Trondheim har interessen for urban dyrking vært økende i flere år. Det finnes mange aktører som er en del av den urbane dyrkinga og som bidrar med kompetanse. Bevisstheten rundt at vi har et bynært landbruk har også vært økende. Mye har skjedd og skjer på områdene lokalmat, småskala grønnsakproduksjon og levering av tjenester innen Inn på tunet.

I Trøndelag står landbruket for 23% av matproduksjonen i landet, vi har hele verdikjeder på kjøtt, melk, grønt og skog. Vi har et offensivt landbruk med mange kompetente bønder, bedrifter og organisasjoner. Hva om vi kobler alle disse sammen ved å gi Trondheim og Trøndelag en Bybonde? Da vil vi også kunne gi Trondheim og Trøndelag en «hel verdikjede» på hvordan vi kan øke kunnskap og skape interesse hos barn og unge, ja også folk flest, om hvor maten kommer fra og hvordan mat blir til

Sju departementer har signert og står bak nasjonal strategi for urbant landbruk - "Dyrk byer og tettsteder". Vi vil bidra til arbeidet med økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon ved å utvikle Bybonden i Trondheim og Trøndelag som skal være en "overbygger" som skal koble og koordinere, markedføre, utvikle og rekruttere i og mellom det urbane, bynære og trønderske landbruket.

Forprosjektet skal utvikle og berede grunnen for et hovedprosjekt Bybonden i Trondheim og Trøndelag i 2022. Forprosjektet skal kartlegge og finne gode verktøy for tiltak under delmålene koble og koordinere, markedsføre, utvikle og rekruttere.

Forprosjektet skal sette retning mot hovedmål i hovedprosjektet: Befolkninga i Trondheim og Trøndelag skal ha god kunnskap om mat og matproduksjon Befolkninga i Trondheim og Trøndelag skal være landets fremste «framsnakkere» for norsk og trøndersk matproduksjon.

Konseptet og «overbyggeren» Bybonden i Trondheim og Trøndelag skal bidra til kunnskapsutveksling om landbruket og matjorda.

Dette er rett og slett kjempespennende og veldig artig å se hva vi klarer å dra i gang. Trondheim og Trøndelag fortjener konseptet "Bybonden i Trondheim og Trøndelag" og vi er så heldige at vi har utrolig mange som er eller blir en del av dette arbeidet. Statsforvalteren jobber med Markedshager. Vi har kompetansesenter for urban dyrking på Voll Gård. Vi har Skjetlein grønt kompetansesenter som jobber med det bynære landbruket. Vi har Trondheim kommune som satser på bl.a urban dyrking, bynært landbruk og Grønne Barnebyer. Vi har Fylkeskommunen som har prosjektledelse for Europeisk matregion 2022. Vi har Oi! Trøndersk Mat og Drikke as som i mange år har jobbet med matfestival og rekruttering til matfag. Vi har NTNU som jobber med matnyttig byutvikling. Og det trønderske landbruket har et stort apparat av bedrifter, rådgivere og organisasjoner rundt seg. Det er ikke rart at vi syns dette er spennende!