Fylkesleder Lars Morten Rosmo sier at første mai er en offentlig flaggdag, og markerer arbeidets og solidaritetens dag. Fagbevegelsen og Bondelaget har gjennom flere år hatt et nært samarbeid og arbeider for mye av de samme verdier i samfunnet. Motstanden mot TTIP og TISA er det seneste eksemplet på felles kamp.