Situasjonen betegnes som kritisk for landbruket i Norge. Global uro og matvarepriser som i løpet av 2021 har økt med 25% er bakteppet som også vil påvirke oss. 

Skal vi fortsatt ha matproduksjon i Norge er vi avhengig av en inntekt å leve av- her er dere- grasrota- grunnfjellet i organisasjonen vår, vi trenger innspill fra lokallaga!

For å gi dere det beste utgangspunktet for studiearbeidet med innspillet til jordbruksforhandlingen, sparker vi i gang en serie temamøter til erstatning for regionmøtene. Temamøtene kjøres over Teams på kveldstid 19:30-21:00, 18., 19., 20. og 24.januar. Temamøtene skal gi en kort realitetsorientering og anledning til å stille spørsmål, samt diskutere. Ingen påmelding og forhåpentligvis deltar dere på alle møtene. Dere vil få anledning til å stille spørsmål i forkant av møte, epost med innkalling og mer informasjon er sendt ut til lokallagsstyrene.

 

18.januar, kl 1930-2100

Temamøte RAMME OG GRUNNLAG FOR FORHANDLINGER

Innledere

Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i styret til Norges Bondelag

Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag

 

19.januar, kl 1930-2100

Temamøte KRAFTFÔRKREVENDE PRODUKSJONER

Innledere

Ole Nikolai Skulberg, Totalmarked kjøtt og egg, Nortura.

Audhild Slapgård, styret i Norges Bondelag

 

20.januar, kl 1930-2100

Temamøte MELK, KJØTT OG SMÅFE- GROVFÔRBASERTE PRODUKSJONER

Innledere

Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura

Marit Haugen, styreleder i Tine

 

24.januar, kl 1930-2100

Temamøte GRØNT OG KORN

Innledere

Arne Elias Østerås, styret i Norges Bondelag

Torleif Müller, 1 vara styret i Norges Bondelag

 

Vel møtt!

Mer informasjon om materiellet til arbeidet med innspill til jordbruksforhandlingene finner du her